Afbeelding
Foto: 123RF.com

Integrale controle op bedrijventerrein Beusichem Zuid

112 587 keer gelezen

BEUSICHEM • Onder regie van de gemeente Buren heeft vandaag, woensdag 22 maart, een integrale controle plaatsgevonden op het bedrijventerrein Beusichem Zuid. 

Medewerkers van de gemeente, politie, brandweer, Douane, Liander en Omgevingsdienst Rivierenland werkten hier aan mee.

Het doel

Het doel van deze controle is de veiligheid te vergroten en het verhogen van de leefbaarheid binnen de gemeente. Ook wordt ingezet op het signaleren van misstanden en het voorkomen van ondermijnend gedrag. Er is gekeken naar onder andere bouw- en milieuwetgeving, brandveiligheid en illegale bewoning. Ook is gecontroleerd op het naleven van wetten en regels door de verschillende toezichthoudende instanties.

Informerende functie

De controle heeft tegelijkertijd ook een informerende functie. Door het gesprek aan te gaan kunnen bedrijven vragen stellen over de voorschriften die gelden voor hun huidige of toekomstige bedrijfssituatie.

Veilig en eerlijk

Burgemeester Hans Martijn Ostendorp kijkt tevreden terug op de integrale controle: “Als gemeente hechten we veel waarde aan veilig en eerlijk ondernemerschap. Dat betekent dat regels worden nageleefd, er een gelijk speelveld is voor bedrijven en dat criminaliteit geen ruimte krijgt. Het uitvoeren van integrale controles hoort daar bij. We zien dat de meeste ondernemers dat gelukkig begrijpen. Gezamenlijk dringen we illegale activiteiten terug en houden we onze bedrijventerreinen veilig.’’

Uitkomsten

Tijdens de controle bleek dat het merendeel van de ondernemers de zaken waarop gecontroleerd werd, goed geregeld heeft. Aandachtspunt blijft de brandveiligheid zoals de aanwezigheid van blusmiddelen en het tijdig keuren hiervan. Op het bedrijventerrein zijn enkele waarschuwingen uitgedeeld voor foutief parkeren. Daarnaast stuurt de gemeente enkele ondernemers een bericht over bedrijfsvoorraad of andere goederen die zij in de openbare ruimte hebben staan.

Samen voor veiligheid

Het creëren van een gezond ondernemersklimaat doen we samen. Signalen vanuit ondernemers en inwoners zijn hierin erg belangrijk. Zij zijn de ogen en oren van de wijk. Met hun oplettende blik kunnen we georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken. 

Criminaliteit of ondermijning?

Vermoedens van criminaliteit of ondermijning? Dan kan men dit melden bij de politie via 0900 – 8844. Men kan ook anoniem melden bij meld misdaad anoniem via 0800 – 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Is er sprake van spoed of een levensbedreigende situatie? Dan kan men altijd bellen met het alarmnummer 112.Christine Kieviet

Redactiecoördinator van Het Kontakt-West Betuwe, Het Kontakt-Tiel en Het Kontakt-Culemborgse Courant

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie