Logo hetkontakt.nl/westbetuwe
• Doekle Terpstra adviseert Betuwewind over projectaanvragen Duurzaamheidfonds.
• Doekle Terpstra adviseert Betuwewind over projectaanvragen Duurzaamheidfonds. (Foto: Sicco van Grieken)

Wat betekent het Duurzaamheidsfonds voor West Betuwe?

  •   keer gelezen

WEST BETUWE • Iedereen kent de windmolens langs de A15. Ze zijn deels van de Burgerwindcoöperatie Betuwewind. Inwoners van Rivierenland nemen zelf financieel deel in het project. 

Ook is er een Omgevingsfonds en een Duurzaamheidsfonds om een deel van de opbrengst te investeren in Rivierenland. Nu kunnen voorstellen voor het Duurzaamheidsfonds worden ingediend. Wat kan dat fonds betekenen voor West Betuwe?

In het Duurzaamheidsfonds is dit jaar 600.000 euro beschikbaar. “Het fonds wil projecten ondersteunen die veel potentie hebben om de duurzaamheid of leefbaarheid binnen onze gemeente te vergroten, maar die soms nog niet rendabel zijn of alleen maar geld kosten.” West Betuwenaar Doekle Terpstra, de voorman van Techniek Nederland, is voorzitter van de commissie die alle voorstellen beoordeelt en daarover adviseert aan Betuwewind. Hij is enthousiast: “Het is een prachtig idee. Een deel van de opbrengst van het windpark vloeit terug naar onze samenleving om duurzaamheid en leefbaarheid te bevorderen.”

Het gaat om grote bedragen. Terpstra: “Vorig jaar was er drie ton beschikbaar; dit jaar zes. Moet je nagaan! In zo’n tien jaar tijd wordt er voor miljoenen in het gebied geïnvesteerd. Betuwewind wil ook op deze manier bijdragen aan de klimaat- en duurzaamheidsdoelen van Rivierenland. Ik zie in West Betuwe grote kansen in het kader van het nieuwe kernenbeleid.”

Zeven vernieuwende projecten

In 2021 heeft het fonds bijgedragen aan 7 vernieuwende projecten. Ze waren aan de ene kant gericht op duurzaamheid, vooral op het gebied van energie en natuur; aan de andere kant op versterking van samenwerking tussen inwoners, organisaties en vrijwilligers in West Betuwe. Om wat voor projecten gaat het? 

De Fruitmotor start het project ‘Bloemrijk Gonzend Rivierenland’. Bloemrijke bermen moeten de biodiversiteit in het landschap van Rivierenland versterken. Het wordt er dan ook nog eens kleuriger en mooier van.
De Coöperatie Energie Samen Rivierenland stelt een Lokale Warmteregisseur aan. Die gaat coöperaties, burgers en overheden helpen een duurzame warmtevoorziening te ontwikkelen.

Het Collectief Rivierenland start het project ‘Vrijwillig weidevogelbeheer De Polders’. Samen met boeren wil het collectief gaan werken aan weidevogelbeheer en de combinatie van landbouw met natuurdoelen.

Stichting GeoFort gaat lesprogramma’s maken. Leerlingen kunnen dan aan de slag met vragen over de toekomst van de aarde.

De Energiebank Rivierenland in oprichting start met het project ‘Aanpak Energiearmoede’. De Energiebank wil voorkomen dat huishoudens die te weinig geld hebben om te investeren in energiebesparing in de schulden komen.

Zulke energiearmoede leidt er anders toe dat ze minder kunnen meedoen in de samenleving.
De Coöperatie Duurzaam West Betuwe gaat aan de slag met coöperatieve zonnedaken. De coöperatie wil samen geschikte daken huren om daarop duurzame zonne-energie op te wekken.

Tenslotte levert het Duurzaamheidsfonds een bijdrage aan de aanplant van het Voedselbos Lingehout eerder dit jaar.

Nieuwe voorstellen gevraagd

Op de vraag welke ideeën wel en welke niet in aanmerking komen voor het Duurzaamheidsfonds antwoordt Terpstra bevlogen: “het gaat om vernieuwende ideeën voor deze regio, gericht op duurzaamheid en leefbaarheid. Duurzame projecten door vrijwilligers, educatie aan kinderen, spontane samenwerking tussen verenigingen die samen hun clubgebouwen van zonnepanelen voorzien. Bedenk het maar! De criteria staan op onze website. Maar wanneer wij enthousiast zijn over een idee, zijn we graag bereid de initiatiefnemers te helpen het voorstel verder te ontwikkelen.”

Kansen voor kernenbeleid

Het Duurzaamheidsfond is opgericht voor vernieuwende projecten die anders niet van de grond komen. De criteria zijn ruim; het fonds kan giften of leningen verstrekken of actief deelnemen in een project. Terpstra: “Het is een fonds voor Rivierenland, gericht op duurzaamheid en leefbaarheid. Wij zouden het mooi vinden als we in West Betuwe het nieuwe kerngerichte werken een duurzaamheidsimpuls kunnen geven.” Voorstellen kunnen worden ingediend tot 23 juni. Op de website Betuwewind.nl is alle informatie te vinden.

Wim Timmermans

Wim Timmermans
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten