Logo hetkontakt.nl/westbetuwe
Foto:

Warmte van de Linge geschikt om dorpskern van Enspijk te verwarmen

  •   keer gelezen

ENSPIJK •  De warmte van de Linge is waarschijnlijk geschikt om de dorpskern van Enspijk te verwarmen. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Royal Hashkoning DHV, dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland samen met de regio Rivierenland. 


“Het is technisch goed mogelijk is, maar de kosten zijn erg hoog”, zo luidt de conclusie uit het rapport. Deze financiële kanttekening is voor de gemeente West Betuwe  en de Regio echter geen aanleiding geweest om dit alternatief helemaal aan de kant te zetten. Met dit onderzoek in de hand is er contact gezocht met het bestuur van bewonersinitiatief Mooi Wonen in Enspijk (MWIE) en is hen de vraag voorgelegd of ze het de moeite waard vonden om dit toch verder te onderzoeken. 

“Binnen de globaal berekende businesscase blijken namelijk verschillende knoppen te zitten waar aan gedraaid kan worden, zodanig dat het wellicht toch een financieel aantrekkelijke optie kan zijn”, schrijft de gemeente in een informatiebrief aan de raad.

Via de nieuwsbrief van Mooi Wonen in Enspijk is er vervolgens een oproep gedaan aan de inwoners van Enspijk om samen met de gemeente (en de Regio) mee te denken en te werken aan het verder onderzoeken van deze optie. Met de inwoners die zich naar aanleiding van die oproep gemeld hebben is een kerngroep gevormd. Naast die inwoners nemen ook Kleurrijk Wonen, het Waterschap, de Regio, de gebiedsmakelaar en de gemeente hier aan deel. 

Informatieavond
Deze kerngroep heeft op 14 oktober een informatieavond georganiseerd voor de inwoners en de ondernemers van Enspijk. Het doel van die avond was om de inwoners en ondernemers uit Enspijk mee te nemen in de technische mogelijkheden van deze optie en om instemming te krijgen om deze of een andere optie verder uit te werken.

Een enthousiaste groep aanwezigen heeft de kerngroep gevraagd om inderdaad verder te gaan met het uitwerken van dit initiatief. Omdat er nog heel veel onduidelijk is, is vervolgens aan de adviesbureaus RINVER en DNV gevraagd een offerte te maken voor het doen van verder onderzoek, met als resultaat dat er aan het eind van die onderzoeken een voorkeursscenario ligt voor de toepassing van aquathermie in de Linge voor de dorpskern van Enspijk. De uitkomsten van dit onderzoek worden na afloop met de inwoners van Enspijk besproken. Met de conclusie van die avond wordt dan weer het vervolg bepaald. 

Faciliterende rol
“Welke optie het uiteindelijk ook wordt, het is een keuze die door de inwoners van Enspijk wordt gemaakt”, schrijft de gemeente. “De gemeente heeft hierbij alleen een faciliterende rol. Omdat dit project, maar met name ook het proces zoals we dat met de inwoners van Enspijk doorlopen, goed toepasbaar is in andere kernen binnen de regio, neemt de Regio de helft van de onderzoekskosten voor haar rekening.

Het college heeft 22.000 euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een onderzoek naar warmte uit de Linge voor de dorpskern van Enspijk. Tijdens de gehouden informatiebijeenkomst voor de inwoner van Enspijk hebben de aanwezigen groen licht gegeven om deze optie van verwarmen verder te onderzoeken.

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten