Logo hetkontakt.nl/westbetuwe
Foto:

Gemeente West Betuwe niet tevreden over sanering golfbaan Spijk

  •   keer gelezen

GELDERMALSEN • De gemeente West Betuwe is allerminst tevreden over de manier waarop de sanering van de vervuilde grond van het golfbaan in Spijk wordt aangepakt. “Dit geldt zowel voor de uitvoering van het saneren als het monitoren van de verontreiniging van bodem en grondwater met onderzoeken”, schrijft de gemeente in een persbericht.  


Op basis van hetgeen het afgelopen jaar is gedaan, moet de gemeente concluderen dat het vertrouwen ernstig is geschaad. Het leidt ertoe dat de gemeente overweegt om opnieuw over te gaan tot handhaving. “Op deze manier dwingt de gemeente de partijen tot een juiste en spoedige uitvoering van het plan van aanpak. Indien zij hieraan geen gevolg geven, staat de handhavingsovereenkomst zelf op het spel. De blijvende risico’s voor het milieu maken dat de gemeente deze stap anders moet nemen.”

Staalslakken
Ten opzichte van een jaar geleden is de situatie op het terrein enigszins verbeterd. Maar op een groot deel van het terrein liggen nog altijd staalslakken direct op de onderliggende bodem. Sommige liggen onder het grondwaterniveau. “Hierdoor verslechtert de bodem- en grondwaterkwaliteit steeds verder”, aldus de gemeente. Volgens de planning moesten de staalslakken op dit moment afgedekt en geconcentreerd zijn op een veel kleiner deel van het terrein. De staalslakken zijn nog niet afgedekt. Het regenwater dat hierop valt, raakt nog altijd vervuild. Dit vormt een risico voor het milieu, voor zowel de bodem als het oppervlaktewater.

Handhavingsovereenkomst
Vorig jaar augustus is begonnen met het saneren van de vervuilde grond bij de golfbaan in Spijk. Voor het saneren is een handhavingsovereenkomst met een plan van aanpak. Daarin staan werkwijzen en afspraken over de termijnen om de milieudoelen te behalen.

De aannemer moest in de eerste maanden de directe risico’s voor het milieu aanpakken. De gemeente West Betuwe ziet toe dat de aannemer de risico’s voor het milieu tot een minimum beperkt. In het plan van aanpak staat wat de volgorde is van de werkzaamheden. Ook staat daarin wanneer verschillende werkzaamheden klaar moeten zijn.

Zonnepark The Dutch
Op de te saneren locatie ligt een voornemen om een tijdelijk zonnepark van circa 37 hectare te realiseren. Het college heeft op 2 november 2021 de besluitvorming over de vergunningverlening aangehouden. De ontvangen zienswijzen en de gebrekkige voortgang van het saneren vragen om een heroverweging van het voorgenomen besluit om de omgevingsvergunning te verlenen.

Onderlinge samenhang
De dossiers bodemsanering en aanleg zonnepark hebben een grote onderlinge samenhang. Het ene dossier kan niet los van het andere dossier gezien worden. Daarnaast is het noodzakelijk de huidige stukken die horen bij de vergunningsaanvraag voor het zonnepark aan te vullen. Zo kan het college een gedegen afweging maken rondom de inpassing van dit plan in de omgeving. Het definitief besluit over de vergunningverlening voor het zonnepark vraagt daarom om nauwkeurige afstemming.

Christine Kieviet
Redactiecoördinator van Het Kontakt West Betuwe, Het Kontakt Tiel en Het Kontakt Culemborgse Courant
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten