Logo hetkontakt.nl/westbetuwe
De belangstelling was groot voor het eerste Cultuur Magazine West Betuwe
De belangstelling was groot voor het eerste Cultuur Magazine West Betuwe (Foto: Cees Hoogteyling)

Cultuur Magazine voor alle basisscholen

  •   keer gelezen

GELDERMALSEN • Het nieuwe Cultuur Magazine, dat deze week op alle 33 basisscholen in de gemeente West Betuwe is bezorgd, geeft een geweldig inzicht van wat er zoal aan kunst en cultuur is in de gemeente.


Onder de bezielende leiding van projectleider Linda Maaskant, zijn de cultuurcoaches en onderwijskrachten van de scholen het afgelopen jaar druk bezig geweest om dit blad te realiseren. John Smeelen, beleidsadviseur cultuur bij de gemeente West Betuwe en wethouder Rutger van Stappershoef, zijn blij met het eindresultaat.

Cultuur op school

Steeds meer wordt er op de scholen aandacht besteedt aan kunst en cultuur. Gemeente en Welzijn ondersteunen de activiteiten die door de scholen worden ondernomen. Dat wordt ‘Kunst op maat’ genoemd. Op bijna alle scholen is er een leerkracht die zich speciaal met de kunst op school bezighoudt. Welzijn heeft een aantal cultuurcoaches die op hun beurt, bij het maken van de plannen, de scholen met raad en daad kunnen bijstaan. Dit eerste magazine is een greep uit de in de gemeente West Betuwe aanwezige cultuuraanbieders.

Een aantal malen per jaar komen de diverse groepen bij elkaar, om de wensen en de mogelijkheden die er zijn, te vergelijken. Met het magazine krijgen de cultuuraanbieders een podium. Veel zaken worden door de gemeente West Betuwe financieel ondersteund.

Cultuur en jeugd

Niet alleen de wethouder van cultuur West Betuwe is blij dat dit blad er nu is, ook beleidsadviseur John Smeelen. Hij is door de gemeente ingehuurd om cultuur en jeugd- en jongerenwerk in de nieuwgevormde gemeente in juiste banen te leiden.

Smeelen: “Als we cultuur in ons leven belangrijk vinden en dat vinden we, dan moeten we de jeugd ook alle kansen geven hier mee in aanraking te komen. Want liefde voor onze cultuur begint bij de jeugd. Het is goed dat dit in deze samenwerking hier gebeurt. Zoals dit in het magazine is te zien, is West Betuwe een rijke gemeente voor wat kunst betreft. We moeten het veel meer onder de aandacht brengen. We hoeven niet zo ver van huis te gaan. Het is belangrijk dat de jeugd ontdekt wat er voor mogelijkheden zijn.”

Voor Linda Maaskant is dit nog maar een eerste aanzet. Zij en haar team hopen in het komende jaar nog veel meer cultuur bijeen te brengen.

Trots

Wethouder Rutger van Stappershoef: “Ik ben trots op wat er, in de toch betrekkelijk korte tijd van het bestaan van onze gemeente, is gepresenteerd. We hebben een gemeente waar veel is te beleven en waar veel mensen zich inzetten voor het behoud van de cultuur. Ze dragen het uit op verschillende manieren. Natuurlijk zal er gezegd worden, dit staat er niet of dat staat er niet in. Ik ben daar duidelijk is. Dit is een eerste aanzet. Ik ben blij dat we zover al zijn. Stap voor stap komen we uiteindelijk waar we naar toe willen. Dat is kunst onder de aandacht brengen van al onze inwoners. Te beginnen bij de jeugd.”

Magazine

Het magazine schenkt aandacht aan een palet van kunst. Zo zijn de muziekverenigingen in beeld gebracht met toeteren en blazen. De beeldende kunst met striptekenen en schilderen. Theater, dans, literatuur en multimedia, zoals een podcast maken, fotografie en films.

Of dat nog allemaal niet genoeg is, het cultureel erfgoed en dat is nogal wat in de mooie gemeente West Betuwe, krijgt ruime aandacht. De Hollandse Waterlinie met zijn forten, de vloedschurenroute die vorig jaar is gemaakt, het WO11 & Vliegeniersmuseum in Vuren. De route langs de openbare kunstwerken in West Betuwe is niet vergeten.

Website

De inhoud van het magazine staat op de website van Welzijn West Betuwe. In contact komen met de cultuurcoaches, dat kan via: cultuurcoaches@westbetuwe.nl of www.welzijnwestbetuwe.nl

De cultuurcoaches van West Betuwe helpen de scholen in de gemeente bij vragen op het gebied van kunst en cultuur.

Cees Hoogteyling
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten