Logo hetkontakt.nl/westbetuwe
Foto: Geurt Mouthaan

Politiek West Betuwe wil dat gemeente stopt met grootschalige bomenkap

  •   keer gelezen

WEST BETUWE • De politieke fracties in West Betuwe zijn zich een hoedje geschrokken van de aangekondigde grootschalige bomenkap in de gemeente. Raadsleden hadden twee jaar geleden niet voorzien dat dit het gevolg zou zijn van het aangenomen bomenbeheersplan.


De ChristenUnie heeft over het onderwerp al eerder kritische vragen gesteld en wil tijdens de raadsvergadering op 9 november met een voorstel komen om het beleid te wijzigen. Afgelopen dinsdag stond het onderwerp op de agenda van een oordeelsvormende vergadering.

Het bomenbestand van West Betuwe, in totaal 37.342 bomen, moet de komende 4 jaar planmatig worden omgevormd. Het streven is een duurzamer en efficiënter te beheren bomenbestand. Het beleid heeft consequenties voor ruim 11.000 bomen. De gemeente wil onder andere wat doen aan de lanen, waar bomen soms veel te dicht op elkaar staan waardoor de wortels in elkaar groeien. “In dergelijke gevallen geeft een dunning (om en om verwijderen van de bomen) de bomen meer ruimte waardoor een duurzamere laanstructuur ontstaat met behoud van het (laan)beeld.” Bij deze maatregel worden in totaal circa 4650 bomen gekapt. 

Eind levenscyclus
Verder zijn 5450 bomen aan het eind van hun levenscyclus. Deze worden gekapt. In totaal 75 procent (4100 bomen) zal worden herplant, circa 1350 kunnen niet worden herplant in verband en de ligging van kabels en leidingen. Ook 500 minder gezonde bomen moeten het loodje leggen. Bij 620 bomen zal een ander beheer worden toegepast. Een voorbeeld hiervan is het niet langer scheren van bomen, maar deze vrijuit te laten groeien.

‘Pure bezuiniging’
De bezwaren tegen de uitvoering van het bomenbeheersplan werden dinsdag kernachtig samengevat door fractievoorzitter Fred Temminck van de ChristenUnie. Volgens hem staan 6000 bomen op de nominatie om te worden gekapt, zonder dat ze zullen worden herplant. In sommige gevallen zal het kappen onvermijdelijk zijn. “Maar veel grotere aantallen komen voort uit pure bezuiniging”, oordeelt Temminck.

Bomen tomen volgens Temminck de landschappelijke kwaliteit, hebben een grote waarde op velerlei gebied. “Bomen spelen een belangrijke rol bij de klimaatadaptatie. Denk aan het tegengaan van het broeikaseffect, CO2-opname, effecten tegen de hittestress, gunstige invloed op de waterhuishouding en de biodiversiteit. Kortom: bomen zijn van levensbelang voor mens en dier. Het is zonde om al deze kwaliteiten die gedurende decennia zijn opgebouwd in onze gemeente verloren te laten gaan door te kappen. En vervolgens duurt het jaren voordat een boom weer uitgroeit tot een volwassen boom. We moeten dus wel zeer zwaarwegende redenen hebben om gezonde oudere bomen te kappen.”

Zorg, aandacht en liefde
Vrijwel alle andere partijen sloten zich daarbij aan. Ad van Krieken (CDA) vindt dat alleen zieke bomen gekapt mogen worden. “Voor de rest moeten we proberen van de bomen af te blijven.” Bomen zijn net als mensen, vindt het raadslid. “Ze hebben zorg nodig, ze verdienen aandacht en ze verdienen liefde. Geef je die niet dan worden ze ziek, zwak en gaan uiteindelijk dood.” Het gaat volgens Van Krieken niet alleen om de hoeveelheid bomen. “Het gaat vooral om het onderhoud van de bomen . Als je geen onderhoud pleegt, dan kun je ze beter niet hebben.”

Een volledig verslag staat in de krant van dinsdag 19 oktober. 

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten