• Schooldirecteuren verwachten dat de brede school zal bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs in Ameide.
• Schooldirecteuren verwachten dat de brede school zal bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs in Ameide.

'Tijd dringt' voor scholenbouw Hoef en Haag

  •   765 keer gelezen

HOEF EN HAAG • Er moet op korte termijn duidelijkheid komen rond de scholenbouw in Hoef en Haag. Dat bleek donderdag tijdens het VHL Plein. In mei en juli komt de kwestie aan de orde tijdens de vergaderingen van de plaatselijke politiek.

Eerder dit jaar werd een oud voorstel van B&W van Vianen om bijna 3,5 miljoen euro uit te trekken voor tijdelijke huisvesting van de agenda gehaald. Gesprekken met de vier scholen die zich in Hoef en Haag willen vestigen, moesten duidelijk maken hoeveel tijdelijke lokalen er precies nodig zijn. In januari werd vooral gekeken naar de plaats waar die lokalen zouden komen. Het college stelde voor om daarvoor een stuk grond te kiezen langs de Biezenweg. Die keuze viel niet in de smaak van omwonenden, maar de plaatselijke politiek was evenmin enthousiast. Vestiging bij de Meester Vosschool in Hagestein of het kasteelterrein vonden de politici veel betere opties. Bovendien waren er nogal wat fracties die zich afvroegen of er wel zo veel noodlokalen nodig zijn en of er geen gebruik kan worden gemaakt van leegstaande lokalen.

Donderdag gaf ambtenaar Willem van Kruijsbergen antwoord op vragen die tijdens de commissievergadering in januari werden gesteld. Volgens Van Kruijsbergen houdt de zorgplicht van de gemeente in dat men in Hoef en Haag en Hagestein zo snel mogelijk een passende – tijdelijke – huisvestingvoorziening moet realiseren. Daarbij moet worden uitgegaan van de leerlingenprognose die de minister heeft vastgesteld en goedgekeurd.

In de praktijk komt het er op neer dat in de vijf maanden tussen augustus 2019 en januari 2020 er drie lokalen voor de basisscholen en een lokaal voor dagopvang nodig zijn. In de tweede fase na 2020 zou het gaan om twaalf tot veertien lokalen en vier ruimten voor dagopvang. "Nu zijn er geen voorzieningen, maar die moeten er wel komen. Nu al gaan er circa 50 leerlingen uit Hoef en Haag naar de Meester Vosschool in Hagestein. We hebben vier tijdelijke lokalen nodig om te beginnen en snel daarna hebben we er veel meer nodig", zei Van Kruijsbergen.

Matthijs Wesseloo, voorzitter van het college van bestuur van Fluenta, deed namens zijn collega's van TriVia, O2A5, Trinamiek en de Stichting Kinderopvang Vianen (SKV) een dringend beroep op gemeente en politiek. "We hebben met elkaar veel overleg gevoerd om in Hoef en Haag goed onderwijs te realiseren. Dat is niet gelukt en dat zorgt voor veel frustratie", constateerde Wesseloo. Volgens de bestuurder is er geen tijd meer te verliezen. "De wijk groeit, de ruimte op de Meester Vosschool is op. Straks is die school vol. De tijd dringt. We moeten keuzes maken. Kinderen van de SKV gaan nu al naar Nieuwegein en Houten, de drie scholen in De Prenter zitten op de verkeerde plaats. De situatie is urgent, er is geen tijd meer om niks te doen. Er moet gehandeld worden. Ouders hebben recht op duidelijkheid en kinderen hebben recht op een school in hun eigen wijk. Zorg dat op 1 augustus vier scholen in Hoef en Haag of bij de Meester Vosschool kunnen starten."

Ook ouders benadrukten die urgentie: "We zijn blij met de school aan De Brink, waar zit het nu nog op vast?" En: "Welke scholen komen waar? Mijn kind gaat straks naar school. Moet ik 'm naar Hagestein brengen of naar Vianen of naar De Brink?" En er was kritiek op de gemeente: "Jullie wisten dat er een nieuwe wijk zou komen met veel kinderen. Niemand heeft de leiding genomen, nu hebben we een probleem."

Wat vast staat: op locatie De Brink komen de scholen van Fluenta en O2A5 die onderdak bieden aan circa 275 kinderen. Voor de andere scholen is het kasteelterrein in beeld, maar die locatie staat nog niet vast. Bovendien heeft deze locatie grote archeologische waarde. Voor de tijdelijke huisvesting eerste én tweede fase lijkt nu toch de locatie De Bongerd naast de Meester Vosschool hoge ogen te gooien. "Moeten er dan straks 600 kinderen – in de 'piek' worden 900 leerlingen verwacht – naar Hagestein? Dat meent u toch niet serieus?" En: "Is De Bongerd nu ineens wel in beeld?"

Avondvoorzitter Geluk benadrukte dat 'de politiek' daar tijdens het VHL Plein geen antwoord op mocht geven. De fracties staan voor de lastige klus om tijdens de commissievergadering in mei en de raadsvergadering in juli knopen door te hakken.

André Bijl
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK