Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden en Merwestroom onderzoeken samenwerking

  •   185 keer gelezen

REGIO • Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden en Merwestroom gaan wellicht fuseren, de directies en raden van commissarissen hebben woensdag een intentieverklaring ondertekend om onderzoek te doen naar samenvoeging van de banken. De definitieve besluitvorming vindt plaats door de ledenraad later dit jaar.

De Rabobanken denken met een eventuele samenvoeging betere dienstverlening te kunnen leveren. "Beide banken sluiten vanuit geografisch, maatschappelijk en economisch oogpunt goed op elkaar aan en werken op een aantal terreinen al langere tijd samen. Kenmerkend zijn bijvoorbeeld de gunstige ligging waardoor beide werkgebieden een stijgende werkgelegenheid hebben, de kernen met grote sociale cohesie en het vergelijkbare ondernemersklimaat", zo staat te lezen in het persbericht. 

Ook de samengevoegde bank zou zich maatschappelijk willen inzetten voor de regio, belooft de Rabobank ook. "Het ondersteunen van het lokale verenigingsleven en het helpen van ondernemers om te innoveren en duurzaam te groeien blijft hoog op de agenda staan. De samengevoegde bank is aanspreekbaar op een maatschappelijke rol van betekenis in de regio. Een vitale, leefbare en economisch groeiende omgeving is in het belang van iedereen." 

Janneke Kok
Redactiecoördinator van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Vianen
Volg @JannekeKok op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK