Foto: ©123RF.COM

Supermarkt Nettorama wil geld van gemeente

  •   473 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Supermarkt Nettorama vraagt ruim 3.700 euro van de gemeente vanwege de kosten die de supermarkt maakte om een tijdelijke winkel in Leerdam in gebruik te nemen.

De brief met als onderwerp 'niet gestand doen toezeggingen/onrechtmatig handelen' werd eind november naar de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Leerdam gestuurd en staat komende donderdag als ingekomen stuk op de agenda van de gemeenteraad van Vijfheerenlanden.

De Nettorama wijst erop dat men al jarenlang in gesprek was met de gemeente Leerdam om de supermarkt aan de Markt te verplaatsen en het er lang naar uitzag dat de winkel zich in het voormalige pand van de Rabobank op het Dokter Reilinghplein zou vestigen. 

Omdat de huurovereenkomst van de supermarkt op de Markt per 31 december zou aflopen, de Nettorama die overeenkomst niet wilde verlengen én men nog geen gebruik kon maken van het Rabobankgebouw werd gezocht naar een tijdelijk onderkomen op het industrieterrein. 

In de brief wijst de directie van de Nettorama erop dat hierover meerdere gesprekken met de gemeente en verantwoordelijk wethouder Teus Meijdam zijn gevoerd. "Per mail is er zelfs van wethouder Meijdam – namens het college - een bevestiging gekomen dat er medewerking verleend zou worden aan een tijdelijke winkel voor Nettorama", schrijft vastgoedmanager Charles Vandermeulen namens de supermarkt. 

Op basis van die informatie heeft de Nettorama partijen ingeschakeld die met het nodige reken- en tekenwerk aan de slag gingen om de verhuizing van de supermarkt naar het tijdelijke onderkomen mogelijk te maken. 

In oktober besloot het toenmalige college van B&W van Leerdam om toch niet mee te werken aan deze verhuizing van de Nettorama; uiteindelijk leidde dat tot het vertrek van de super uit Leerdam.

De Nettorama-manager wijst erop dat die ommezwaai van het voormalige Leerdamse college niet past bij de houding die van een 'betrouwbare overheid' verwacht mag worden. Bovendien werd de supermarkt hierdoor onnodig op kosten gejaagd. Vandaar dat de directie de gemeente voorstelde om de aantoonbare kosten die voor de verhuizing gemaakt werden bij de gemeente in rekening te brengen. In totaal ging het om een bedrag van 3.734 euro, volgens Vandermeulen 'slechts een fractie van de gemaakte kosten'. "Een schappelijk voorstel, tenslotte zijn wij het slachtoffer van het 'dwalende' besluit van het college."

Tot grote verbazing van Nettorama kreeg het concern echter een brief van de verzekeraar van de gemeente, waarin alle aansprakelijkheid van de hand werd gewezen.  

Waarop de Nettorama een brief schreef aan de raad met een hernieuwd betalingsverzoek 'in de hoop dat we in u wél een betrouwbare partner vinden'. Omdat gemeente Leerdam is 'overgegaan' in Vijfheerenlanden mag de nieuwe raad van Vijfheerenlanden het verzoek van de supermarkt donderdag behandelen.   
 

Janneke Kok
Redactiecoördinator van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Vianen
Volg @JannekeKok op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK