Foto: Bert Spiertz
Foto: Bert Spiertz (Foto: Bert Spiertz)

Informatieavond over dijkversterking Lekdijk in Vianen

  •   493 keer gelezen

VIANEN • Waterschap Rivierenland organiseert dinsdag 22 januari van 19:00 tot 20:00 uur een informatiebijeenkomst over de dijkversterking die uitgevoerd gaat worden aan de Lekdijk tussen de A27 en het Hazelaarplein in Vianen.

Voor het deel A27 tot het Hazelaarplein kiest het waterschap voor een piping-stabiliteitsscherm als dijkversterkingsmaatregel. Piping is een belangrijk faalmechanisme bij dijken. Water stroomt via een zandlaag onder een dijk door en komt achter de dijk weer omhoog. Doordat zand wordt meegevoerd, ontstaat een kanaal (pipe) onder de dijk, waardoor deze ernstig verzwakt en zelfs kan instorten. Ook de stabiliteit van de dijk wordt met dit piping-stabiliteitsscherm verbeterd. Op basis van de keuze voor een piping-stabiliteitsscherm is een conceptplan gemaakt. Op de informatieavond zijn alle voorlopige documenten in te zien, Waterschap Rivierenlanden geeft een toelichting. De avond vindt plaats in De Prenter in Vianen.

Janneke Kok
Redactiecoördinator van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Vianen
Volg @JannekeKok op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK