Foto: Aangeleverd

Drie partijen tekenen Regenboog Stembusakkoord niet

  •   1368 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Drie partijen - VHL Lokaal, SGP en ChristenUnie - zetten woensdag geen krabbel onder het Regenboog Stembusakkoord van COC Midden-Nederland. De andere partijen - PvdA, CDA, VVD, D66 en GroenLinks – zetten wel hun handtekening.

De ondertekening vindt plaats vlak voor het slotdebat in Theater Vianen op woensdag 14 november. Met het ondertekenen van het Regenboog Stembusakkoord beloven deze partijen zich in te zetten voor de lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (oftewel: de LHBTI's) in hun gemeente. Volgens de voorzitter van COC Midden-Nederland, Simon Timmerman, is dit hard nodig. "Al is er in ons land veel bereikt voor LHBTI's, op lokaal gebied is actie nog hard nodig. LHBTI's krijgen bijvoorbeeld nog altijd te maken met geweld en discriminatie, en 'homo' is op school het meest gebruikte scheldwoord."

VHL Lokaal ondertekent het akkoord niet, omdat de partijleden onderling niet op één lijn zitten over het onderwerp. Bovendien, zegt lijsttrekker Teus Meijdam: "Het heeft nogal wat impact voor de nieuwe gemeente, dus vind ik dat je dat aan de nieuwe raad en college moet overlaten." ChristenUnie Vijfheerenlanden heeft ondertussen te maken met haar achterban. De partij geeft aan dat ze zich volledig kan vinden in de oproep van COC Midden-Nederland om oog te hebben voor de LBTHI-gemeenschap. Maar, geeft lijsttrekker Tirtsa Kamstra aan: "Met respect voor de diversiteit in onze eigen achterban tekent ChristenUnie Vijfheerenlanden het Regenboog Stembusakkoord niet. In Vijfheerenlanden blijven de volksvertegenwoordigers zich voluit inzetten voor een samenleving waarin iedereen meetelt."

SGP-leider Arie Keppel vindt apart beleid per groep sowieso niet nodig. Bovendien: "De opvattingen die het COC hanteert inzake de man-vrouwverhouding en de wijze waarop dat in onze lokale samenleving gestalte zou moeten krijgen, kunnen op basis van wat de Bijbel zegt, niet onze instemming hebben. Uiteraard zijn we het wel helemaal eens met hun opvatting dat veiligheid en respect voor iedereen moet gelden."

Janneke Kok
Redactiecoördinator van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Vianen
Volg @JannekeKok op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK