• De plannen voor Sluiseiland werden eerder deze zomer gepresenteerd tijdens een inloopavond in het stadhuis.
• De plannen voor Sluiseiland werden eerder deze zomer gepresenteerd tijdens een inloopavond in het stadhuis. (Foto: Nico Van Ganzewinkel)

Meerderheid raad Vianen geeft steun aan Sluiseiland

  •   778 keer gelezen

VIANEN • Met een krappe meerderheid van 9 stemmen voor en 6 stemmen tegen is de raad van Vianen maandagavond akkoord gegaan met het omstreden bestemmingsplan Sluiseiland.

CDA, SGP, VHL Lokaal en VVD stemden voor. Naast oppositiepartijen D66 en ChristenUnie was ook de tweemansfractie van de PvdA tegen.

Ook dit keer werd het debat bijgewoond door een grote groep kritische omwonenden. Over één ding waren alle politieke fracties het eigenlijk wel eens: het hele besluitvormingsproces verdient nou niet bepaald de schoonheidsprijs. Vooral er op het zuidelijk deel van Sluiseiland veel meer woningen en veel hogere bebouwing is gekomen dan wat de raad ooit voor ogen heeft gehad.

Twijfelaar
"U mag best weten: hier zit een twijfelaar", zei Siebolt Nieuwenhuis (VVD) in zijn uitvoerige stemverklaring aan het eind van de vergadering. Het voert volgens hem allemaal terug naar december 2013, toen de raad besloot om de ontwikkeling van Sluiseiland aan de markt over te laten. "Op dat moment hebben we de regie uit handen gegeven. Sindsdien heb ik mijn rol als volksvertegenwoordiger niet adequaat in kunnen vullen. Daar heb ik ontzettend veel spijt van."

Ondanks zijn worsteling ging Nieuwenhuis uiteindelijk mee met het merendeel van de coalitie, die vindt dat het volbouwen van het zuidelijk eiland van Sluiseiland ook veel goeds heeft opgeleverd. Die werden eerder op de avond nog eens haarfijn door Jan Scheringa op een rijtje gezet: het evenemententerrein op het noordelijk eiland blijft bestaan, de toekomst van de Nationale Sleepbootdagen is gegarandeerd. Op het zuidelijk deel van Sluiseiland worden de auto's aan het zicht onttrokken door ondergrondse parkeerplekken, de ruimte tussen de bebouwing op Sluiseiland en de woningen op Blankenborg is zelfs drie meter groter geworden. En de gebouwen zijn amper hoger dan de omliggende bebouwing.

Communicatie
Maar ook Scheringa, evenals John van de Velden (VHL Lokaal), Dick den Hertog (SGP) en Huib Zevenhuizen (VVD) moest toegeven dat de communicatie met de bewoners uiterst stroef is verlopen. "De burgerparticipatie heeft niet goed uitgepakt." Dick den Hertog: "Ik begrijp heel goed dat de omwonenden kritisch zijn."

Christa Hendriksen (D66) vindt dat de afstand tussen inwoners en politiek onoverbrugbaar groot is geworden. Zo wordt in de Nota van Zienswijzen elke kanttekening met ambtelijke efficiëntie weggewuifd. "In de nota verschuilt het college zich voortdurend achter de 'juiste' procedures en regelgeving. Wettelijk gezien kan dat misschien door de beugel, maar het is natuurlijk niet raar dat een dergelijke gang van zaken door inwoners niet wordt begrepen. Uit de nota spreekt daar geen enkel begrip voor. Er wordt geen enkele poging gedaan om de kloof tussen overheid en bezorgde inwoner te slechten."

Vinex-wijk
Tirtsa Kamstra (ChristenUnie) herhaalde nog maar eens dat het plan op essentiële onderdelen afwijkt van de kaders die de raad in de zogenaamde Vraagspecificatie had vastgelegd. "In plaats van een parkachtig gebied met mooie doorkijkjes krijgen de bewoners van de Merenborch nu een Vinex-wijk tegenover zich."

Vooral Joop van Montfoort (PvdA) gaf er blijk van dat hij zich heel terdege had verdiept. "Ondanks het feit dat onze partij altijd constructief heeft meegewerkt, vinden wij dat er in dit geval te veel zaken zijn misgegaan." Nadat Smit's Bouwbedrijf als beste uit de bus was gekomen, zijn er allerlei wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de Vraagspecificatie, het Biedingenboek en het voorontwerp bestemmingsplan. "De raad is voor het blok gezet. Het kan niet zo zijn dat de gemeenteraad beleidskaders meegeeft en dat onder het mom van goede ruimtelijke ordening hier zomaar van afgeweken kan worden."

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK