• Eerder deze zomer werd in het stadhuis een inloopavond gehouden over het bestemmingsplan Sluiseiland.
• Eerder deze zomer werd in het stadhuis een inloopavond gehouden over het bestemmingsplan Sluiseiland. (Foto: Nico Van Ganzewinkel)

Gemeente veegt bezwaren tegen Sluiseiland van tafel

  •   918 keer gelezen

VIANEN • De gemeente Vianen heeft vrijwel alle bezwaren (zienswijzen) tegen het ontwerp-bestemmingsplan Sluiseiland van tafel geveegd. Vooral de bewoners van de Merenborch keerden zich deze zomer fel tegen de massale muur van huizen op het zogenaamde Zuidereiland. 

In eerdere beleidsstukken van de gemeente Vianen is volgens de bewoners voor het zogenaamde Zuidereiland altijd een groen en parkachtig woongebied in het vooruitzicht gesteld. De bewoners beweren dat er in 2016, onder andere door de verantwoordelijke wethouder, allerlei verwachtingen zijn gewekt die niet zijn nagekomen. 

'Transparant'
De gemeente is het niet eens met de kritiek. "Naar de mening van het gemeentebestuur is er gedurende het gehele traject van de plankeuze op de momenten dat daartoe aanleiding was helder en transparant richting de inwoners van Vianen gecommuniceerd waarbij aan de direct omwonenden extra aandacht is besteed", schrijft de gemeente in de Nota van Beantwoording op de zienswijzen.

Ook is er volgens de gemeente sprake geweest van maximale betrokkenheid. Maar, zo voegt men er aan toe: "Wanneer het begrip maximale betrokkenheid een doorslaggevende stem betekent, dan is er inderdaad geen sprake van maximale betrokkenheid geweest. Dat is nimmer de bedoeling van het gemeentebestuur geweest. Het is namelijk ondenkbaar de beslissingsbevoegdheid over een dergelijk voor de gehele gemeente belangrijk project bij een klein deel van haar inwoners legt."

Aantal woningen
Volgens de bewoners werd in eerdere stukken altijd gesproken over 48, maximaal 65 woningen. Dat zijn er inmiddels 108 geworden. De gemeente houdt vol dat in het bestemmingsplan nooit voorwaarden zijn opgenomen met betrekking tot de bebouwingsdichtheid. "Alleen het maximaal aan te realiseren woningen in het totale gebied van 184 is aangegeven in de regels van het voorontwerpbestemmingsplan." De lagere getallen die worden genoemd in het voorontwerp bestemmingsplan zijn volgens de gemeente 'slechts' indicatief. 

Het onderwerp staat dinsdagavond op de agenda van de Forumavond van de gemeenteraad. Aanvang 20:00 uur. 

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK