• Harry van Tilburg (l.) en Arie de Groot heffen het glas.
• Harry van Tilburg (l.) en Arie de Groot heffen het glas. (Foto: Dick Aanen)

Geen steun voor duurzaamheidsmotie VHL Lokaal en D66

  •   454 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Een meerderheid van het Vijfheerenlanden Beraad ziet niets in een gezamenlijk ingediende motie van VHL Lokaal en D66 om een themabijeenkomst te houden over duurzaamheid.

Harry van Tilburg (VHL Lokaal) en Arie de Groot (D66) hadden als vertegenwoordigers van de grootste Viaanse coalitiepartij en grootste oppositiepartij de handen ineen geslagen.

"We kunnen er wel vanuit gaan dat duurzaamheid een belangrijk item wordt in onze nieuwe gemeente", zegt Arie de Groot. "Dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar wat is dan haalbaar? Wat is mogelijk en waar liggen de grenzen? Welke praktische obstakels zijn er?"

Vianen was in november 2017 samen met andere Utrechtse gemeenten mede-ondertekenaar van het convenant 'Van Gas Los'. Volgens Harry van Tilburg is dat makkelijker uitgesproken dan gerealiseerd. "Zo'n operatie is meer dan het weghalen van een gasleiding voor de nieuwbouw."

Bij nieuwbouw liggen de kosten tussen de 12.000 en 18.000 euro per woning? "Renovatie in bestaande bouw kost een veelvoud. Hoe ga je dat dan doen in de sociale huursector" Ook het elektriciteitsnet is volgens Van Tilburg nog lang niet berekend op een gasloze toekomst.

"Bovendien ontbreekt het aan goede regelgeving. We kunnen bouwers momenteel niet verplichten om bij de bouw rekening te houden met alternatieve energieopwekking, bijvoorbeeld aardwarmte. Je kunt eigenaren van woningen niet verplichten om hun tuintje te vergroenen."

Te weinig inzicht
Volgens De Groot is er te weinig inzicht is in de mogelijkheden en de grenzen. "Dan blijf je altijd een beetje hangen in voorstellen over windmolens en zonnepanelen en andere meer voor de hand liggende dingen. Er komen daardoor vooral ad-hoc voorstellen, die op geen enkele manier samenhang hebben met een grotere visie of idee. Die zaken die echt zoden aan de dijk zetten, die veel meer omvatten en die minder voor de hand liggen blijven liggen."

De Groot denkt bijvoorbeeld aan voorstellen om de nieuwbouw duurzamer te maken of maatregelen te nemen voor de landbouw. "Daar hebben we op dit moment onvoldoende kennis over. Als we een duurzame gemeente willen worden is die kennis voor alle partijen nodig. Alleen dan kunnen partijen met ideeën komen die haalbaar zijn en die kunnen zorgen voor een integraal duurzaamheidsbeleid. Dat is voor alle partijen die zeggen duurzaamheid belangrijk te vinden van belang."

Bewustwording
Een themabijeenkomst moet volgens Van Tilburg en De Groot bijdragen tot bewustwording van de effecten. Maar er moeten ook concrete aanbevelingen uitkomen. De andere fracties stemden tegen. Met name de VVD was uitgesproken. "Het is onzin om dit nu te gaan organiseren", vindt Huib Zevenhuizen. "Het zal geen nieuwe inzichten opleveren. Bovendien is de ambtelijke organisatie nu al overbelast."

Van Tilburg is teleurgesteld. "De motie is door alle partijen taalkundig gefileerd, terwijl er geen enkele inhoudelijke vraag is gesteld. Ik ben teleurgesteld in de coalitiepartijen van Vianen en met name CDA en VVD die geen enkele moeite hebben gedaan om te informeren naar de achterliggende redenen voor deze motie. Blijkbaar zijn de verkiezingen al begonnen, terwijl D66 en VHL Lokaal juist dit onderwerp a-politiek wilden behandelen."

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK