Hoge Raad verwijst Niemans-zaak terug naar gerechtshof

  •   936 keer gelezen

VIANEN • De Hoge Raad heeft vandaag het cassatieberoep van de voormalige gemeente Vianen (nu: Vijfheerenlanden) in de slepende Niemans-zaak verworpen. Dat houdt concreet in dat de zaak wordt terugverwezen naar het gerechtshof Den Haag. 

De zaak Niemans Beton loopt al sinds midden jaren zeventig en gaat uiteindelijk om een onzorgvuldige grondruil, waar Niemans Beton het slachtoffer van werd. Al sinds begin jaren negentig wordt gesteggeld over de hoogte van het schadebedrag. Die loopt in elk geval in de miljoenen euro's. 

Vianen ging eind november 2017 in cassatie bij de Hoge Raad. De gemeente was het niet eens met het vonnis van het Hof, waarin deze zich uitsprak over systematiek om de schade vast te stellen.. In het vonnis werd afgeweken van een eerder door deskundigen voorgesteld berekeningsmodel, dat wel gunstig uitpakte voor de gemeente. 
Het Hof was het niet eens met een onderdeel van die berekening en haalde die er uit. Als gevolg daarvan zou de totale schadesom inclusief rente uit kunnen komen op een bedrag rond de 35 miljoen euro.

Niemans claimt daarnaast nog kosten die ze de afgelopen 41 jaar gemaakt heeft rond de rechtszaken.

De gemeente Vijfheerenlanden heeft inmiddels kort gereageerd op het nieuws. "Wij hebben de uitspraak gelezen en zien dat zowel de bezwaren die door de gemeente tegen de uitspraak van het gerechtshof zijn ingebracht, als de door Niemans daartegen ingebrachte bezwaren door de Hoge Raad onvoldoende zijn geoordeeld Dit betekent dat de uitspraak van het gerechtshof in stand blijft. Het college bestudeert samen met haar adviseurs de uitspraak. Als er meer duidelijkheid is over het vervolgproces, worden alle betrokkenen geïnformeerd."

.

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }