Festival Titanium in de Middelwaard roept vragen op

  •   2263 keer gelezen

VIANEN • Inwoners van Vianen zijn verrast door de gang van zaken rond hardcorefestival Titanium dat zaterdag 18 mei - met zes stages - werd gehouden in recreatiegebied Middelwaard in Vianen.

Dat blijkt uit de brieven die bewoners schreven aan de gemeenteraad van Vijfheerenlanden. In de brieven laten de inwoners onder meer weten moeite te hebben met de manier waarop de vergunning voor het festival tot stand is gekomen. "Als betrokken inwoner houd ik de nieuwsberichten en vergunningaanvragen in onze gemeente in de gaten, zodat ik – indien nodig – tijdig een bezwaar kan indienen. Tot mijn ontsteltenis is de vergunningsaanvraag van Titanium pas op 9 mei verleend. Deze is op 13 mei gepubliceerd. Aangezien het festival al vijf dagen na de publicatie plaatsvond, was een bezwaar bij voorbaat kansloos en onmogelijk", schrijft een bewoner van de wijk Amaliastein.

Een andere Vianees constateert bovendien dat de gemeente alleen de mededeling heeft gepubliceerd dat de vergunning verleend is en niet de vergunning zelf. "Zodoende was het voor eventuele bezwaarmakers moeilijk om inhoudelijk te reageren."

Er is meer kritiek op de communicatie rond het festival. "Op 21 december werd op facebook het festival al aangekondigd, de kaartverkoop is op 1 februari gestart. Op welk moment heeft de organisator voor het eerst de gemeente benaderd met zijn plan het evenement te houden?" De briefschrijvers hebben nog meer bezwaren. Vooral waar het gaat om de locatie en de periode waar(op) Titanium werd georganiseerd.

"Het festival werd gehouden op 18 mei, midden in het broedseizoen. Is daarmee bij het toestaan van het evenement rekening gehouden en ook met de aanwezigheid van beschermde flora en fauna?" Beide briefschrijvers stellen vast dat de gemeente de afgelopen jaren steeds vaker vergunningen verleent voor grootschalige evenementen in de Middelwaard en de naastgelegen natuurgebieden.

"In 2017 was er één festival, By the Creek. In 2018 waren er twee festivals: By the Creek en Wooase. In 2019 zijn er drie festivals: Titanium, By the Creek en Wooase. Is het de bedoeling dat we er elk jaar een festival bij krijgen", vraagt een van de inwoners zich af die benieuwd is welk beleid de gemeente hiervoor in de toekomst wil gaan voeren en bovendien wil weten of de Middelwaard nu beschouwt wordt als recreatiegebied of als evenemententerrein.

De inwoner vraagt ook waarom er vanuit de gemeente niet is aangegeven waar inwoners in zulke gevallen met hun klachten terecht kunnen. "Welke officiële instantie behartigt onze belangen en treedt op als het nodig is?" De briefschrijver wil bovendien van de plaatselijke politiek weten of men het acceptabel vindt dat er in een rustige woonwijk festivals van een dergelijke omvang worden georganiseerd. "Wetende dat omwonenden tijdens dit soort evenementen veel overlast zullen ervaren."

Bovendien benadrukt de bezorgde Vianees dat het houden van dit soort evenementen er voor zorgt dat het recreatiegebied door het opbouwen en afbreken van alle podia geruime tijd niet toegankelijk is voor de inwoners. "Wij kunnen dit jaar minstens zes weken geen gebruik maken van het – met ons belastinggeld betaalde – terrein."

Een derde briefschrijver richt zich tot Dance 2 Eden - de organisatoren van het feest - en feliciteert hen met het succes van het evenement. Maar ook deze Vianees verbaast zich over de gang van zaken. "Aanvankelijk dacht ik dat Rijkswaterstaat al was begonnen met de voorbereidingen voor de sloop van de oude Lekbrug. Mijn verbazing steeg toen ik zag dat er een festivalterrein werd ingericht: dat kan toch niet midden in het broedseizoen." De briefschrijver wijst erop dat de Middelwaard is omgeven door natuurgebieden en de organisatie zich daarom moet houden aan de Wet natuurbescherming. Waarna hij/zij van het organiserende bedrijf wil weten hoe dat precies is gebeurd.

De drie brieven staan bij de ingekomen stukken voor de raadsvergadering van donderdag 13 juni.

André Bijl 

André Bijl
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }