• Hans Oosters nam de voorzittershamer in ontvangst.
• Hans Oosters nam de voorzittershamer in ontvangst. (Foto: provincie utrecht )

Nieuwe commissaris van de Koning in provincie Utrecht geïnstalleerd

  •   173 keer gelezen

UTRECHT • Onder grote publieke belangstelling is vrijdag Hans Oosters geïnstalleerd als de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Utrecht.

Tijdens een buitengewone Statenvergadering hebben diverse bestuurders hem welkom geheten in Utrecht en als commissaris. Naast de officiële woorden ontving Hans Oosters de voorzittershamer uit de handen van vicevoorzitter Kees de Kruijf. Hans Oosters volgt hiermee de heer Willibrord van Beek op, die met pensioen is gegaan.De nieuwe commissaris van de Koning gaf bij zijn installatie aan het als een groot voorrecht te beschouwen om de mooiste provincie van het land te mogen gaan dienen. "Utrecht heeft zoveel om trots op te zijn", gaf Oosters aan. Hij prees de landschappelijke diversiteit en schoonheid van de provincie en noemde de centrale ligging, de rijke cultuurhistorie en de sterke economische positie van Utrecht als te koesteren verworvenheden. "Naast boegbeeld van de provincie, wil ik als commissaris van de Koning vooral een verbindende rol spelen. Zo is samenwerking met andere partijen en overheden noodzakelijk om tot praktische, innovatieve en gedragen oplossingen te komen voor de grote maatschappelijke opgaven. De komende jaren gaat het daarbij vooral om de balans tussen groei enerzijds en het behouden van datgene wat onze provincie zo mooi en leefbaar maakt anderzijds."

Hans Oosters (56) studeerde staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en was sinds 2005 dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam. Vanaf 2015 was hij voorzitter van de koepelorganisatie van de waterschappen, de Unie van Waterschappen (UvW).

Janneke Kok
Redactiecoördinator van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Vianen
Volg @JannekeKok op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }