• Vijfheerenlanden gaat vlaggen tegen Nashville-verklaring.
• Vijfheerenlanden gaat vlaggen tegen Nashville-verklaring. (Foto: Aangeleverd)

Vijfheerenlanden steekt regenboogvlag uit tegen Nashville-verklaring

  •   1816 keer gelezen

MEERKERK • De gemeente Vijfheerenlanden gaat – waarschijnlijk – twee dagen vlaggen om afstand te nemen van de Nashville-verklaring die afgelopen week voor zoveel commotie zorgde.

Met het ondertekenen van de Nashville-verklaring spraken orthodox-protestante voorgangers en prominenten zich uit over onder meer homoseksualiteit. Zo stelt het document dat "God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw" en bovendien dat het in strijd met het geloof is "wanneer mensen zich bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit".

De motie werd woensdagavond ingediend door D66, PvdA en VVD en haalde met 17 voor- en 13 tegenstemmen en één onthouding een meerderheid in de gemeenteraad.

Regenboogvlag
De motie verzocht het college om drie dagen – van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 januari – de regenboogvlag uit te steken op de voormalige gemeentehuizen van Vianen, Leerdam en Meerkerk.

Vanwege het relatief grote aantal tegenstemmers zoekt waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker naar een compromis. Vermoedelijk worden de vlaggen daarom twee dagen uitgestoken.

De gemeente Vijfheerenlanden moet nu snel op zoek naar twee vlaggen. Alleen de vroegere gemeente Vianen was in het bezit van een regenboogvlag, het symbool van de lhbt-gemeenschap. Een lastige klus, want door de ontwikkelingen van deze week zijn de vlaggen nauwelijks meer verkrijgbaar.

Reactie
De motie werd ingediend door D66 als reactie op de Nashville-verklaring die begin deze week voor ophef zorgde.

"Het motto van ons coalitieakkoord is 'eenheid in verscheidenheid'. In de eerste zinnen van dat akkoord staat dat alle inwoners tellen voor de Vijfheerenlanden en ze zich veilig moeten voelen ongeacht geslacht, leeftijd, geaardheid en ras."

"Natuurlijk heeft iedereen recht op zijn eigen mening, maar de Nashville-verklaring wordt door velen als kwetsend beschouwd", zei D66-fractieleider Klaas de Zwaan. Hij stelde voor om drie dagen de vlag uit te steken om zo afstand te nemen van de omstreden verklaring.

Steun
VVD en PvdA steunden als mede-indieners de motie. "We willen graag de dialoog aangaan en niet polariseren. Maar je zult maar moeite hebben om uit de kast te komen en dan geconfronteerd worden met deze verklaring. Dan heb je een steuntje in de rug nodig", vond PvdA-er Joop van Montfoort.

Het CDA vroeg zich af of het wel een taak van de overheid is  om zich over deze kwestie uit te spreken. Vandaar dat de partij de motie niet had ingediend. "Maar we zijn het er mee eens om via de vlag te laten zien dat iedere inwoner voor ons gelijk is", zei fractieleidster Maria de Jong.

Emoties
De SGP stemde tegen. Voorman Evert Geluk wees erop dat de kwestie sterke emoties oproept. "Het gaat over de diepste gevoelens en identiteit van mensen. Maar voor anderen net zo goed over hun diepgevoelde levensovertuiging, waarbij ze eerbiedig proberen te luisteren naar Gods Woord."

Geluk stelde vast dat de samenleving nu vooral gebaat is bij een dialoog en wederzijds respect. "Een aparte vlag hijsen zet bewust groeperingen naast elkaar. De gemeente zou zich mengen in een debat dat het gemeentelijk beleid niet raakt en slechts bijdragen aan de controverse."

"Wij pleiten voor een neutrale overheid. Bovendien heeft de Nashville-verklaring vooral een theologisch karakter, het is geen zaak van de politiek om hier een opvatting over te hebben."

Daar was Groen Links-voorman Erik van Doorn het niet mee eens. "Juist de SGP heeft deze kwestie politiek gemaakt. Ik ben voor de motie."

Onverstandig
De ChristenUnie stemde tegen. Fractieleider Dico Baars stelde weliswaar vast dat de opstellers van de verklaring op een onverstandige manier gebruik hebben gemaakt van hun vrijheid, maar dat hun mening wel gerespecteerd moet worden.

"Gesprek is nu belangrijk, niet het innemen van allerlei standpunten. Het is de vraag waarom we als overheid afstand moeten nemen van een verklaring die de overheid niet is voorgelegd."

Vlagbeleid
VHL Lokaal wilde best afstand nemen van de verklaring, maar voelde er weinig voor om de vlag te hijsen zolang er niets over het vlagbeleid is afgesproken.

Ook Harry van Tilburg van Lokaal Alert zag weinig heil in al dat vlagvertoon, terwijl hij – net als de SGP – de regenboog vooral ziet als teken van de trouw van God.

SGP-er Dick den Hertog vroeg zich af of het nu echt nodig is om drie dagen te vlaggen, terwijl er voor de verjaardagen van koning en koningin maar één dag wordt gevlagd.

Uiteindelijk stemde de raadsmeerderheid voor de motie.   

André Bijl 

André Bijl
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }