Foto: Stockfoto 123RF

Mantelzorgers in gemeente Vijfheerenlanden zijn tussen de 48 en 79 miljoen euro waard

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Uit onderzoek blijkt dat de waarde van alle uren mantelzorg per gemeente in de miljoenen loopt. Voor de gemeente Vijfheerenlanden is dit minimaal 48 miljoen.


Ook is berekend wat het kost als alle mantelzorgers in Vijfheerenlanden hun werk neerleggen. Dan zou dat de gemeente 107 tot 147 miljoen euro kosten. Dit blijkt uit onderzoek van MantelzorgNL uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecorys.

In maart van dit jaar werden de maatschappelijke kosten en baten van de totale inzet van alle mantelzorgers in Nederland becijferd. In totaal besteden zo’n vijf miljoen mantelzorgers in Nederland ongeveer 1,5 miljard uur aan mantelzorg. Opgeteld met de kosten die mantelzorgers maken, zoals reiskosten, vertegenwoordigt dit een waarde van zo’n 22 miljard euro. 

Deze landelijke cijfers zijn nu vertaald naar alle afzonderlijke gemeenten. De cijfers per gemeente zijn te raadplegen op www.mantelzorg.nl/waardevanmantelzorg.

Mantelzorgcijfers in Vijfheerenlanden
In de gemeente Vijfheerenlanden zijn jaarlijks 17 duizend mantelzorgers actief, schat MantelzorgNL op basis van onderzoek. Samen besteden zij ruim vijfmiljoen uur aan hun mantelzorgtaken. De waarde van die inzet wordt geraamd op tussen de 48 en 79 miljoen euro per jaar.

De mantelzorgers uit Vijfheerenlanden maken daarnaast zes miljoen euro aan kosten om de benodigde hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld reiskosten.

In de papieren
Als mantelzorgers uit Vijfheerenlanden er massaal mee zouden stoppen en de zorg overgenomen moet worden door zorgprofessionals, loopt dat flink in de papieren.

Voor Vijfheerenlanden schat Ecorys die kosten tussen de 107 en 147 miljoen euro per jaar. Terwijl Vijfheerenlanden vanuit het Rijk bij benadering 0,5 miljoen euro krijgt voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers. 

Hiermee wordt inzichtelijk wat de verhouding is tussen de enorme waarde die mantelzorgers opleveren én het bedrag dat in mantelzorgers wordt geïnvesteerd.

Verantwoordelijkheid voor ondersteuning
Gemeenten hebben de taak om hun mantelzorgers te waarderen en ondersteunen. Bijvoorbeeld door vervangende zorg te regelen zodat de mantelzorger even vrijaf heeft. Gemeenten krijgen daarvoor geld van het rijk.

Wethouder Marcel Verweij zegt hierover: “We hebben grote waardering voor onze mantelzorgers en realiseren ons hoe belangrijk zij zijn. Hen ondersteunen en met raad en daad terzijde te staan is een speerpunt in ons beleid. Zo helpen we de talrijke mantelzorgers in Vijfheerenlanden om de zorg te kunnen volhouden. We geven inhoud aan waarderingsacties, zoals rond de ‘Dag van de Mantelzorg’. Op die manier laten we onze waardering blijken voor het vele werk dat ze doen. Als gemeente zetten we hier graag onze middelen voor in.”

Voorkom bezuinigingen
Over negen maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale politieke partijen worden door Mantelzorg VHL opgeroepen om bezuinigingen op mantelzorg te voorkomen. Met deze cijfers hoopt Mantelzorg VHL dat er meer inzicht komt dat mantelzorgers niet alleen gratis handjes zijn, maar dat je ook in mantelzorgers moet investeren om die onschatbare waarde overeind te houden.

CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier