motor, motorrijders, motoren
motor, motorrijders, motoren (Foto: Andrey Armyagov/123rf.com)

Toch motie geluidsoverlast motoren in gemeente Vijfheerenlanden

  •   keer gelezen

MEERKERK • De raad van Vijfheerenlanden is unaniem akkoord gegaan met een motie van VHL Lokaal, PvdA, ChristenUnie en Groen Links om maatregelen te nemen om de overlast van motoren en ‘gepimpte’ auto’s op de dijken te beteugelen.


De motie geldt ook voor waterscooters, motorboten en jetski’s die op de Lek voor overlast zorgen. Een week eerder dienden dezelfde fracties een soortgelijke motie in. Burgemeester Sjors Fröhlich liet toen weten het voorstel op zich te steunen, maar volgens hem was het niet mogelijk om alle onderdelen van de motie uit te voeren. 

Zo is structurele handhaving door de politie lastig vanwege het gebrek aan capaciteit, zijn boa’s niet bevoegd om motorvoertuigen, varende scooters of jetski’s aan te houden, terwijl Fröhlich weinig heil zag in het inrichten van milieuzones. 

Aangepaste motie
De fracties brachten daarom hun motie niet in stemming, maar na de behandeling van de kadernota afgelopen week kwam John van der Velden (VHL Lokaal) met een aangepaste motie op de proppen. Hierin wordt het college gevraagd op korte termijn met inwoners en belangenorganisaties om de tafel te gaan om de problemen (nog) beter in beeld te krijgen.

Ook worden B&W gevraagd in gesprek te gaan met andere wegbeheerders om geluidsoverlast en verkeersonveiligheid te beperken. Prioriteit aan handhaving – binnen de mogelijkheden - en overleg met Rijkswaterstaat om op de stukken van de Lek waar de overlast groot is de maximumsnelheid te verlagen tot twintig kilometer per uur zijn andere ‘wensen’. 

Het college wordt gevraagd de raad nog dit jaar op de hoogte te brengen van de vorderingen. CDA-er Henk van Nieuwenhuijzen vond gesprekken met inwoners niet nodig. “Praten hoeft niet meer. De inwoners hebben met hun mails duidelijk gemaakt wat hen dwars zit. Handhaven is het enige wat helpt. De overlastgevers lappen de regels aan hun laars. Het gedrag van weggebruikers en de bestuurders van jetski’s en motorboten veroorzaakt overlast. Aanpakken die overtreders.” De CDA-er wees erop dat er op de Lek nu geen snelheidsbeperking geldt. 

“Behalve op bijzondere plaatsen, zoals havens en recreatiegebieden als Ameide Salmsteke.” Ook Harry van Tilburg (Lokaal Alert) zag maar één oplossing: “Handhaven, in gesprek gaan hoeft van ons niet.”

Effectiever handhaven
Andere fracties vonden dat juist wel zinvol. PvdA-er Joop van Montfoort: “Handhaving is lastig vanwege de politiecapaciteit. Als we met inwoners in gesprek gaan, krijgen we een goed beeld waar en wanneer de overlast precies plaats vindt. Zodoende kan de politie effectiever handhaven. Anders blijft het schieten met een kanon op een mug.”

Ook zag Van Montfoort kansen voor een passende weginrichting. “Er is 34 kilometer dijk verzwaard. Laten we de weg op een veilige manier inrichten en daarbij de hulpdiensten niet vergeten”, aldus Van Montfoort die erop wees dat de aanpak van de overlast ook te maken heeft met de verkeersveiligheid. 

Ook Klaas de Zwaan (D66) was voorstander van overleg tussen alle betrokkenen: “Maak gebruik van de kracht van een goed gesprek. Waarom zou je daar tegen zijn?” 

Harry Wolting (CU): “Handhaven is belangrijk, maar communicatie ook. Ik hoop dat er door deze motie meer ruchtbaarheid aan dit probleem wordt gegeven en de mensen die de overlast veroorzaken zich daar bewust van worden.” 

Erik van Doorn (GroenLinks): “Het gaat om mensen die vinden dat hun vrijheid om hard op te trekken of over de dijken en rivieren te scheuren een hoger goed is dan het recht van anderen op rust. Deze motie roept B&W op aan de slag te gaan. Naast handhaving zijn gesprekken een belangrijk middel.” 

Ook VVD en SGP gaven groen licht. “Deze motie is een stuk realistischer dan de vorige”, vond Hanneke van der Leun (VVD). “De pijnpunten zijn eruit”, beaamde Evert Geluk (SGP).

Slag om de arm
Daar was burgemeester Sjors Fröhlich het mee eens. “Ik kan hier goed mee uit de voeten.” Hij hield een slag om de arm op het gebied van handhaving. “Dat heeft met capaciteit te maken, maar de politie maakt hier echt werk van.”

Hij benadrukte nogmaals het probleem serieus te nemen. Zo komt er overleg met andere gemeenten over de handhaving en gaat Vijfheerenlanden een geluidsmeter aanschaffen die overschrijdingen kan aantonen. “We nodigen andere gemeenten uit om dit probleem samen aan te pakken.”

André Bijl
Freelance-redacteur Het Kontakt Leerdam, Alblasserwaard en Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier