motor, motorrijders, motoren
motor, motorrijders, motoren (Foto: Andrey Armyagov/123rf.com)

Politiek Vijfheerenlanden dubt over overlast motoren

  •   keer gelezen

MEERKERK • Gemeente VHL denkt na over maatregelen die de overlast door motoren op dijken en van motorboten en jetski’s op de rivieren moeten beteugelen.


VHL Lokaal, CU,  PvdA en GroenLinks dienden hiervoor donderdag een motie in. De andere fracties toonden begrip, maar waarschuwden voor ‘betutteling’. Burgemeester Fröhlich steunde de intentie van de motie, maar liet weten het voorstel niet geheel uit te kunnen voeren. Daarop besloten de indieners hun motie terug te trekken en op dinsdag 13 juli een aangepaste variant in te dienen. 

John van der Velden (VHL Lokaal) stelde vast dat inwoners vooral in de weekends ernstige overlast ondervinden van motorrijders, ‘gepimpte’ auto’s en waterscooters. “Dat heeft nadelige effecten op de gezondheid en leefbaarheid.” 

Overlast beteugelen
Met de motie wilden de partijen die overlast nog deze zomer beteugelen. Ze riepen B&W op buurgemeenten te betrekken bij de oplossing van het probleem en met de politie maatregelen te nemen, zoals het op de bon slingeren van overtreders, kentekenregistratie en technische inspecties.

Daarnaast moeten gemeente, Waterschap en provincie 30 kilometer wegen inrichten volgens het principe ‘Duurzaam veilig’ en moet het college er bij Rijkswaterstaat op aandringen de vaarsnelheid op de Lek te verlagen tot 20 kilometer per uur. De inzet van Boa’s en het aanwijzen van dijken als milieuzones zijn andere oplossingen. 

Van der Velden constateerde dat de kwestie al vaker aan de orde is geweest. “Maar de overlast is nog steeds groot. Motorrijders die verkeerd willen, gaan maar op Zandvoort rijden.” 

Streng controleren
CDA-er Henk van Nieuwenhuijzen stelde vast dat het probleem veroorzaakt wordt door het a-sociaal rijgedrag van een klein aantal motorrijders en de geluidsoverlast van snelle motorboten en jet-ski’s op de rivier.

Volgens het CDA is streng controleren de enige manier om dit tegen te gaan. “Niet symbolisch een paar keer per jaar, maar regelmatig op tijdstippen dat de overlast het grootst is.” 

Volgens Van Nieuwenhuijzen wordt het zo mogelijk het ‘asogedrag’ van een enkeling te bestraffen en goedwillende weggebruikers hiervan niet de dupe te laten worden. De andere voorstellen zijn volgens het CDA niet uitvoerbaar. Zo zijn Boa’s niet bevoegd om in te grijpen en heeft de gemeente het op veel (water)wegen niet voor het zeggen. 

De motie sprak SGP-er Evert Geluk aan. Anderzijds waarschuwde hij ervoor niet te ‘generaliseren. “Veel motorrijders vertonen dat ongewenste gedrag niet.” 

Harry Wolting (CU) zei dat onderzoek heeft aangetoond dat de overlastgevende groep klein is. “Die mogen een bezoekje thuis hebben om hun voertuigen te controleren.” 

En over milieuzones: “Die zijn bedacht voor de binnensteden. Misschien is het mogelijk van de dijken ook zo’n zone te maken. Ook bij Boa’s moeten we zoeken naar mogelijkheden.” 

VVD-er André van der Leest: “We moeten de overlast terugdringen, maar oppassen voor betutteling. Eén aso motorcoureur kan het verpesten voor anderen die wel rekening houden met hun omgeving. Handhaving is de enige manier om dit aan te pakken.” Met zware overtreders zou hij korte metten maken: “Die motoren kunnen wat mij betreft direct de pers in.” 

Onderling begrip
Klaas de Zwaan (D66) had begrip voor omwonenden: “Dat geluid kan een gruwel zijn en afbreuk doen aan je woonplezier en veiligheidsgevoel.” Anderzijds had hij moeite met de term ‘geluidsterreur’. “Net of het gaat om doelgericht kwellen. Laten we oppassen om recreanten zo te noemen.”

Ook benadrukte hij dat het lastig is te handhaven op plekken die geen eigendom van de gemeente zijn. “Overleg met Rijkswaterstaat en Waterschap over het toepassen van snelheidsbeperkende maatregelen. En breng motorrijders en omwonenden bij elkaar. Zorg voor onderling begrip.” 

PvdA en GroenLinks steunden de motie. Erik van Doorn (GroenLinks): “Het gaat niet om betutteling, maar om mensen die de rust van omwonenden verknallen. We zijn voor ecotoerisme: wandelen en fietsen en genieten van het landschap. Daar passen brullende motoren niet bij.” 

Wel geluidsterreur
PvdA-er Joop van Montfoort vond dat er wel degelijk sprake is van ‘geluidsterreur’: “Het gaat om een klein groepje aso’s dat de dijk gebruikt als circuit en de demper uit hun uitlaat haalt.”

Hij benadrukte dat ook de verkeersveiligheid in het geding is. Harry  van Tilburg (Lokaal Alert) steunde het CDA. “Er is maar één ding nodig: handhaving.”

Burgemeester Fröhlich begreep de motie. “Ik woon zelf aan een dijk. Ik weet waar u het over heeft. Maar handhaving door de politie is een lastig verhaal. We voeren periodieke controles uit, maar onze capaciteit staat niet toe dat we dat structureel doen.” 

Boa’s zijn niet bevoegd om motorvoertuigen aan te houden en het inrichten van milieuzones noemde Fröhlich ‘geld over de balk smijten’. 

“Ik wil geen groepen stigmatiseren of ‘buren’ opzadelen met de gevolgen van onze maatregelen. We moeten dit oplossen met buurgemeenten, politie en wegbeheerders. Het gaat om een kleine groep raddraaiers. Moet je kilometers weg herinrichten om daar een eind aan te maken? Het is belangrijker in te zetten op gedragsverandering.”

André Bijl
Freelance-redacteur Het Kontakt Leerdam, Alblasserwaard en Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier