Foto: nl.123rf.com

Grootschalig Utrechts verzet tegen windturbines: 50.000 handtekeningen

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • In totaal 27 actie- en natuurgroepen plus negen politieke partijen in de provincie Utrecht hebben hun krachten gebundeld in hun strijd tegen de regionale energieplannen.


Ook de bewonersgroep Tegenwind Zijderveld heeft zich aangesloten De organisaties willen plaatsing van windturbines en een aantal zonneparken in de provincie voorkomen.

Ruim 50.000 keer zijn verschillende lokale petities tegen de plannen getekend. Eind juni moeten de meeste gemeenten zich uitspraken over de definitieve besluiten die worden genomen. 

Burgers en organisaties vinden vooral behoud van leefomgeving belangrijk. Er zijn vooral zorgen over het landschap, flora en fauna en de gezondheid van omwonenden. “Ook het gebrek aan werkelijk inspraak door burgers in de Regionale Energie Strategie (RES) zijn een doorn in het oog”, schrijven de organisaties in een gezamenlijk persbericht. “Vanwege deze grote zorgen moet de bouw, planning en exploitatie van windturbines op land worden gestopt.” Ook het huidige proces van de RES moet worden gestopt of opgeschort totdat de windturbineplannen eruit zijn verwijderd.

Participatie
Volgens de organisaties is de participatie in de meeste gemeenten onder de maat gebleven. “Oproepen van gemeenten zijn ingevuld met sturende enquêtes, interactieve kaarten of informatieavonden. Inwoners konden alleen aangeven waar ze windturbines of zonnevelden wilden. Een ander alternatief of nee tegen de plannen was geen optie en is niet gevraagd.”

Aan de oproepen heeft volgens de organisaties slechts een zeer beperkt deel van de inwoners gehoor gegeven. “Meestal 0,5 tot 1 procent van de bevolking, waarbij corona een bijkomstig voordeel was voor gemeenten. Zij konden hun vinkje zetten en weer doorgaan met de plannen. Inmiddels ontwaken steeds meer inwoners, zeker wanneer de zoekgebieden bekend worden. Dit leidde in bijna alle gemeenten tot petitie acties, die zeer succesvol zijn en kunnen rekenen op veel steun onder de bevolking.”

Overvallen
Inwoners voelen zich volgens de organisaties overvallen. “Er is aanwijsbaar geen draagvlak. In de betrokken organisaties is veel kennis aanwezig en de meeste hebben alternatieve plannen opgesteld, die wel bijdragen aan de eisen van het klimaatakkoord.

Alle organisaties zijn volgens het persbericht tegen windparken, sommige organisaties zien wel ruimte voor kleinschalige zonneparken, mits goed ingepast zodat er geen visuele overlast is. Andere organisaties wijzen zonneparken geheel af. “Een ander alternatief voor wind en zonneparken is energiebesparing en isolatie, waarmee nog veel winst is te behalen.”

De tegenstanders van de RES-plannen willen voorkomen dat windturbines (tot meer dan 240 meter hoogte) sowieso geplaatst gaan worden. “Nederland is één van de dichtstbevolkte landen ter wereld en hinder treedt daarom al snel op.” De Nederlandse regels zijn de belabberdste in Europa, schrijven ze in het persbericht. “De huidige normen voldoen niet aan de normen van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) en beschermen niet tegen gezondheidsrisico’s. Turbines leveren gezondheidsschade op, vooral door geluid en slagschaduw. Bovendien is er visuele hinder.”

‘Industrialisatie groene ruimte’
Heel Nederland staat volgens de organisaties aan de vooravond van grootschalige industrialisatie van de groene ruimte door megalomane windturbines of weilanden bedekkende zonneparken.

“Windparken zijn niet anders dan industrieterreinen, het gaat om duizenden tonnen beton voor de fundering die met navenante infrastructuur en vele vrachtbewegingen aangevoerd moeten worden. Doordat landelijke regie ontbreekt dreigt een hagelslagbeleid, omdat gemeenten geen tot nauwelijks onderlinge afstemming hebben. Windturbines en zonnevelden passen niet in de beperkte ruimte die Nederland is.”

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5