Foto:

Raad VHL: meer kansen voor eigen inwoners op de woningmarkt

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De gemeenteraad van Vijfheerenlanden heeft donderdag in meerderheid ingestemd met een CDA/SGP/GroenLinks-motie om eigen inwoners meer kansen te geven op de woningmarkt.

In de motie wordt het college opgeroepen om projectontwikkelaars te verplichten om nieuwbouwwoningen eerst aan inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden aan te bieden. Ook willen de partijen dat het college een anti-speculatiebeding invoert en dat kopers worden verplicht om zelf in de gekochte woning te gaan wonen. Na een positieve reactie van wethouder Marcel Verweij (CDA) stemden ook VHL Lokaal, ChristenUnie en PvdA voor. D66 en VVD waren tegen.


Sympathiek
Wethouder Huib Zevenhuizen (VVD) sprak dinsdag tijdens het persgesprek van een sympathieke motie. “Maar wel eentje met haken en ogen. Bij koopwoningen proberen we er alles te doen wat is toegestaan, waardoor eigen inwoners meer kans hebben op een woning.”

Dat kan bijvoorbeeld door de woning allereerst aan te bieden via de lokale krant.
De gemeente werkt verder aan een doelgroepenverordening. In zo’n verordening kan de gemeente regelen dat sociale koopwoningen gedurende een bepaalde periode beschikbaar moeten blijven voor de daarvoor aangewezen doelgroep. Iemand die een sociale koopwoning koopt, mag zo’n woning dan niet binnen een jaar weer met enorme winst verkopen.

Koopgarant
Een andere mogelijkheid is de Koopgarant-regeling, die bijvoorbeeld al jaren wordt toegepast door woningcorporatie Kleurrijk Wonen. Huurders kunnen hun huurwoning kopen met 25 procent korting op de taxatiewaarde. Een voorwaarde is echter wel dat bij verhuizing de woning weer moet worden aangeboden aan de corporatie. KleurrijkWonen koopt de woning gegarandeerd terug. De economische waardeontwikkeling wordt gedeeld: 62,5% voor de koper/verkoper en 37,5% voor KleurrijkWonen.

In de huursector kan verder in beperkte mate worden gestuurd. Bij het toewijzen van huurwoningen in deze kernen mag corporatie LEKSTEDEwonen voorrang geven aan de eigen inwoners. Ook bij toewijzing van woningen in Hoef en Haag wordt deels voorrang gegeven aan inwoners. Voorrang voor lokaal woningzoekenden kan tot 25% van alle verhuringen.

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier