• Wethouder Makx van Middelkoop.
• Wethouder Makx van Middelkoop. (Foto: Aangeleverd)

Vijfheerenlanden: investeren in duurzaam wonen en werken aan vitale samenleving

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Het College van Vijfheerenlanden wil de komende jaren extra investeren in duurzaam wonen en werken in een vitale samenleving. De plannen staan in de Kadernota, die op 13 juli wordt besproken in de gemeenteraad. 


In de Kadernota wordt de koers van de gemeente voor de komende vier jaar aangegeven. De financiële positie van de gemeente dwingt het college en de gemeenteraad keuzes te maken. De beschreven perspectieven in de kadernota geven hiervoor de richting aan. 

“Voor een stevigere financiële basis voor onze gemeente is het nodig om kritisch te zijn op onze uitgaven”, zegt wethouder Maks van Middelkoop (CDA) in een persbericht van de gemeente. “We willen de komende jaren minder uitgeven, maar we willen ook verder ontwikkelen. Daarom kiezen we ervoor om in bepaalde onderdelen extra te investeren en op andere onderdelen juist minder geld uit te geven.”

De gemeente wil duurzame woningbouw in grotere aantallen dan de woonvisie aangeeft en op uitbreiding van duurzame werkgelegenheid. “In de bestaande dorpen en steden bouwen we verder aan een vitale en sociale samenleving. Ons doel is dat iedereen kan meedoen, vitaal is of blijft, voor zichzelf kan zorgen, zich kan ontwikkelen en zich veilig voelt.”

Perspectieven
De kadernota beschrijft nog vier perspectieven die zich richten op een specifiek beleidsterrein: Wonen en werken, een sterke, vitale en veilige samenleving, duurzaamheid en een aantrekkelijk Vijfheerenlanden. De eerste drie perspectieven komen op onderdelen terug in het advies van het college.

Kiest de gemeenteraad toch voor een van de specifieke perspectieven, dan wordt daar de komende vier jaar extra in geïnvesteerd. Bij ‘Duurzaamheid’ betekent dit bijvoorbeeld dat de gemeente niet alleen aan de Klimaatwet wil voldoen, maar het goede voorbeeld wil geven door duurzame investeringen in gemeentelijk vastgoed en de openbare ruimte. 

“Denk daarbij aan het vervangen van steen door groen, ecologisch groenbeheer en het herstel van biodiversiteit”, aldus het persbericht van de gemeente. Bij ‘Investeren in een aantrekkelijk Vijfheerenlanden’ wil de gemeente extra aantrekkelijk zijn voor inwoners en bezoekers door te investeren in cultuur, sport, recreatie en toerisme, zodat een onderscheidend aanbod ontstaat. 

Financieel gezondere gemeente
De exploitatie van de gemeente Vijfheerenlanden staat onder druk door sterk stijgende structurele kosten in 2021, herijking van het gemeentefonds en de toenemende kosten van het sociaal domein. Het ontbreekt aan voldoende Rijksmiddelen om de wettelijke taken uit te voeren.

Wethouder Van Middelkoop hoopt dat de bezuinigingen beperkt kunnen blijven. “De herijking van het gemeentefonds is erg onzeker en kan grote gevolgen hebben voor de komende jaren. Hopelijk valt dat voor ons positief uit.”

Daarnaast heeft het Rijk al aangegeven de gemeenten voor 2022 tegemoet te komen voor de kosten in de jeugdzorg voor een bedrag van 1,6 mld euro. “Dat we hier meer geld voor krijgen, is terecht. We leggen elk jaar veel geld toe op de jeugdzorg. Een extra bijdrage hiervoor van het Rijk is een hele grote stap in de goede richting”, vindt Van Middelkoop

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier