<p>&bull; Voorzitter Els van Maurik van Stichting de Iris en bestuurder Paul Willems van Amerpoort ondertekenen de samenwerkingsbijeenkomst.</p>

• Voorzitter Els van Maurik van Stichting de Iris en bestuurder Paul Willems van Amerpoort ondertekenen de samenwerkingsbijeenkomst.

(Foto: Aangeleverd)

Stichting de Iris uit Vianen gaat samenwerken met Amerpoort

  •   keer gelezen

VIANEN • Amerpoort gaat de zorg leveren in het nieuwe woonproject de Iris in Vianen. 


In dat particuliere wooninitiatief komen 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking te wonen. 

Op woensdag 2 juni ondertekenden bestuurder Paul Willems van Amerpoort en bestuursleden Els van Maurik en Elly Heijstek van de Iris in Vianen een samenwerkingsovereenkomst.

Landgoed Bloemendaal
Stichting de Iris bouwt aan een fijne, levensloopbestendige woning voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking op landgoed Bloemendaal in Vianen. Een eigen plek waar de bewoners zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Kleinschalig, met grote betrokkenheid van de ouders en met vertrouwde gezichten van de begeleiders.

“Een plek waar onze kinderen hun hele leven gelukkig kunnen zijn”, zegt Els van Maurik, voorzitter van Stichting de Iris en ouder van toekomstig bewoonster Margot. 

De ouders zijn bij verschillende particuliere initiatieven gaan kijken naar de samenwerking met de zorgorganisaties. 

Els van Maurik: “Die samenwerking vinden we heel belangrijk. Ouders vertelden ons dat ze prettig met Amerpoort samenwerken. Amerpoort werkt bovendien met een meewerkend teamleider op locatie. Die heeft wat ons betreft een belangrijke sleutelfunctie voor het vormen van een hecht team op de locatie.”

Werving
Na de zomer gaat Amerpoort personeel werven voor stichting de Iris. Belangstellen kunnen zich vast melden bij Alfons Klarenbeek, coördinator particuliere initiatieven bij Amerpoort, 06-53690522 of a.klarenbeek@amerpoort.nl.

Amerpoort ondersteunt diverse ouderinitiatieven in de regio. Initiatiefnemers kunnen een beroep doen op de specialistische kennis en kunde om een nieuwe woon- en dagbestedingsvorm op te zetten. Ouderinitiatieven die eenmaal zijn geopend, kunnen zorg bij Amerpoort zorg afnemen. 

De laatste jaren neemt het aantal ouderinitiatieven toe. Vooral omdat ouders en hun kinderen behoefte hebben aan eigenaarschap: eigenaar zijn van een eigen woning en regie hebben over de zorg en ondersteuning. 

Amerpoort draagt daaraan bij vanuit de missie: samenwerken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier