• De locatie aan de Stuartweg, waar ooit het bedrijf van Niemans was gevestigd.
• De locatie aan de Stuartweg, waar ooit het bedrijf van Niemans was gevestigd. (Foto: Nico van Ganzewinkel)

Nog steeds twijfels bij Niemans-onderzoek

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Een half jaar nade rechtelijke uitspraak over Niemans-claim twijfelt de politiek in Vijfheerenlanden nog steeds over een onderzoek naar de langslepende affaire. Het mag vooral niet teveel kosten.


Donderdag bespraken de politieke fracties een initiatiefvoorstel van CDA en VHL Lokaal om de rekenkamer een onderzoek uit te laten voeren. Een eerder voorstel van de twee partijen stuitte begin april nog op een storm van kritiek. Het is nog allerminst zeker of er volgende week tijdens de raadsvergadering unanieme steun zal zijn voor het aangepaste voorstel.

Over één aspect zijn de partijen het wel eens: de Rekenkamer zal niet op pad worden gestuurd met een blanco cheque. De Rekenkamer heeft al aangegeven dat ze voor bepaalde onderdelen van het onderzoek externe expertise zullen moeten inschakelen en dat het voor 2021 beschikbaar gestelde budget zal worden overschreden. Maar daar passen de meeste partijen voor.

Maria de Jong (CDA) gaf de aanzet voor de discussie: “Vandaag spreken we over de principiële vraag of we een onderzoek willen en welke doelen we willen bereiken?” Vooral Teus Meijdam (VHL Lokaal) onderstreepte het belang dat de raad schoon schip maakt om na deze affaire opnieuw te beginnen. “Dat is belangrijk voor onszelf en voor de burgers.”

‘Geen details’
SGP is voorstander van een onderzoek. “Maar”, zo stelde Evert Geluk, “laten we wel uitkijken om niet te vervallen in details. Het is gevaarlijk om met de kennis van nu te gaan oordelen over besluiten die we toen hebben genomen.”

Voor Dico Baars (ChristenUnie) is het belangrijk dat het onderzoek binnen strakke budgettaire kaders wordt uitgevoerd. Hanneke van der Leun (VVD) benadrukte opnieuw dat ze niet veel toegevoegde waarde zag in een onderzoek. “Wat levert het meer op dan wat we zelf ook al hadden kunnen bedenken. De belangrijkste les is dat het belangrijk is om afspraken te maken.” 

Het staat de Rekenkamer volgens Van der Leun vrij om zelfstandig tot een onderzoek te besluiten. “Nu wordt in het onderzoek aangegeven dat de financiële middelen waarschijnlijk niet voldoende zullen zijn. Dat is hetzelfde als een blanco cheque.” Hoeveel gaat het kosten: 30.000 euro, 100.000 euro? “De VVD besteedt liever geld aan de toekomst dan ons te verliezen in het verleden.”

‘Private zakken’
Ook Klaas de Zwaan (D66) vreest dat de politiek straks geen controle heeft over het budget. “De wenselijkheid van een onderzoek weegt op dit moment niet op tegen de kosten. We zijn bang dat er opnieuw duizenden euro’s in de zaken van private zakken verdwijnen, daar passen wij voor.”

Joop van Montfoort (PvdA) vindt dat een werkgroep uit de raad eerst een duidelijke onderzoeksvraag moet formuleren en deze vervolgens moet voorleggen aan de Rekenkamer. Daarna kan de raad alsnog beslissen of een onderzoek gewenst is of niet

Volgens Erik van Doorn (GroenLinks) heeft het niet zoveel zin om nog een keer uit te zoeken of er wellicht door partijen (Niemans en gemeente) eerder geschikt had moeten worden. Het is volgens hem interessanter om te weten te komen of er destijds informatie voor de raad is achtergehouden. Ook GroenLinks gaat alleen akkoord als er duidelijkheid is over de kosten.

CDA en VHL Lokaal hebben aangegeven dat ze voor de raadsvergadering van 10 juni met een aangepast voorstel zullen komen. Dat zal dan zijn in de vorm van een amendement.

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier