Bouw van huis Stichting de Iris in Vianen is gestart

  •   keer gelezen

VIANEN • De heipalen zitten in de grond en de eerste bouwwerkzaamheden zijn begonnen.


Begin dit jaar is woningcorporatie LEKSTEDEwonen gestart met de bouw van een zorglandgoed aan de Lange Waaijsteeg in Vianen waar zestien jongvolwassenen met een verstandelijke beperking komen te wonen (Stichting de Iris). 

Eind mei tekenen LEKSTEDEwonen en Stichting de Iris de huurovereenkomst van de appartementen. De jongeren bij Stichting de Iris staan te popelen om hun appartement te betrekken. Als alles meezit krijgen zij eind februari 2022 de sleutel.

Twaalf jaar
Els van Maurik, voorzitter Stichting de Iris: “Ik kan het bijna niet geloven dat het dan nu eindelijk echt gaat gebeuren. Ruim twaalf jaar geleden ben ik samen met een andere moeder, die ook een dochter met Down Syndroom heeft, gestart met dit wooninitiatief in Vianen. Mijn dochter Margot was net van de lagere school af.”

“We werden gewaarschuwd dat we op vijf tot zeven jaar moesten rekenen voordat een wooninitiatief stond. Dat is mooi dachten wij, dan zijn de dames net rond de 18 jaar. Helaas verliep het niet zo rooskleurig als gehoopt. Door de vele bezwaren die zijn ingediend, tot aan de Raad van State toe, hebben de vertragingen uiteindelijk twaalf jaar geduurd.”

“Margot is inmiddels 24 jaar en is heel gelukkig met het nieuws dat haar droom nu werkelijkheid wordt. Ze wil het liefste nu al haar spullen pakken.”

Zorglandgoed Bloemendaal voor iedereen
Zorglandgoed Bloemendaal wordt een plek voor wonen met zorg én veel groen dat bereikbaar is voor alle direct omwonenden, inwoners van Vianen en toevallige voorbijgangers.

Op het Zorglandgoed komt naast het Irishuis ook De Herbergier, een zorglocatie voor mensen met geheugenproblemen of dementie. 

Het Zorglandgoed wordt toegankelijk gemaakt met de aanleg van een afwisselende wandelroute en een recreatieve en educatieve functie in het gebied. Ook komen er een boomgaard en moestuin.

Ouderinitiatief
Het Irishuis dat gebouwd gaat worden is een ouderinitiatief. Dat vraagt veel inzet en betrokkenheid van de ouders, maar geeft hen wel de regie over zorg en wonen.

De kinderen ontvangen een Persoons Gebonden Budget voor de zorg. Daarmee wordt professionele 24-uurs zorg en begeleiding ingekocht bij zorgaanbieder Amerpoort. Op 2 juni ondertekenen Amerpoort en Stichting de Iris de samenwerkingsovereenkomst. 

De woning wordt beheerd door LEKSTEDEwonen en de jongeren huren bij hen deze appartementen. 

Els van Maurik: “Dat het wooninitiatief uiteindelijk gelukt is, is mede te danken aan de bereidwilligheid en ondersteuning van LEKSTEDEwonen en de gemeente Vijfheerenlanden. Onze wens was een woning voor onze kinderen waar wij als ouders zelf de regie voeren over wonen en zorg in een veilige en vertrouwde omgeving. Besloten beschermend, maar ook open en tussen de mensen van de buurt waarin de woning is geplaatst. We vinden het belangrijk dat onze kinderen hun eigen netwerk behouden en uitbreiden in Vianen.”

Help mee
Een ouderinitiatief betekent dat er geen subsidies van overheid of gemeenten zijn. De inrichting en het runnen van het huis wordt via sponsoring, fondsen, donaties, collectes, loten van de vriendenloterij, goede doelenacties en eigen bijdragen bekostigd.

Iedereen kan bijdragen, bijvoorbeeld door bij de Club van 50-100 en 500 aan te sluiten. 

Op de website van Stichting de Iris is de bouw in een fotoverslag te volgen www.stichtingdeiris.nl.

Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier