Lintjescappucino in de Vijhheerenlanden met Burgemeester Sjors Fröhlich
Lintjescappucino in de Vijhheerenlanden met Burgemeester Sjors Fröhlich (Foto: Nico Van Ganzewinkel)

Elf inwoners van gemeente Vijfheerenlanden koninklijk onderscheiden

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Sjors Fröhlich heeft maandag 26 april elf inwoners verrast met de mededeling dat zij benoemd zijn tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


De burgemeester belde de gedecoreerden tijdens de ‘Lintjescappuccino Vijfheerenlanden’, een live radio-uitzending op streekomroep SRC. De gedecoreerden verrichten al tientallen jaren diverse vrijwilligersactiviteiten. Op vrijdag 30 april krijgen zij de onderscheiding uitgereikt. 

De volgende inwoners werden maandag tijdens de speciale radio-uitzending in het zonnetje gezet:

Johan den Hartog, 64 jaar, Leerdam
Al sinds 1970 is de heer Den Hartog vrijwilliger bij de Hervormde wijkgemeente West van de Protestantse gemeente in Leerdam. Van redacteur van het jeugdkerkblad Schepnet tot aan ouderling kerkrentmeester en van commissielid onderhoud kerkelijke gebouwen tot aan ouderling scriba; de heer Den Hartog heeft in de loop der jaren vele vrijwilligersfuncties bij de kerk vervuld. Van 1995 tot 2001 heeft de heer Den Hartog zich ook ingezet voor de realisatie van zwembad ‘het Spetterbad’ in Leerbroek en werd hij vervolgens vrijwilliger. In 2016 is de heer Den Hartog toegetreden als secretaris, en later penningmeester, van Stichting vrienden van de zorgboerderij ‘De Lingehof’ in Rhenoy, die zich inzet voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Niet onvermeld mag blijven dat de heer Den Hartog zich ruimschoots heeft ingezet voor de openbare orde en veiligheid van verschillende bedrijventerreinen in de regio en voor de sociale veiligheid van de MerwedeLingelijn. Dit deed hij niet alleen als politiefunctionaris, maar ook in zijn vrije tijd vanuit zijn grote betrokkenheid bij de maatschappij.

Elly Ariaans-Heijstek, 67 jaar, Vianen
Vrijwilliger bij Gehandicaptensport Vianen (1995-2005). Vrijwilliger bij de Harley Davidson Club in Nieuwegein (2005-2012). Activiteitenbegeleider bij Zorgboerderij de Huiberthoeve in Hei- en Boeicop (2012-2017). Vrijwilliger bij stichting Cultuur en Theater Vianen (2012-2019). Al sinds 2000 judolerares en dojo-assistent bij Sport en Bewegen in Vianen. Sinds 2013 fondsenwerver en secretaris voor Stichting de Iris/Zorglandschap Bloemendaal én sinds 2016 collectecoördinator (voor ongeveer 90 collectanten) voor Handicap.nl en het Oranjefonds. De lijst met vrijwilligerswerkzaamheden van mevrouw Ariaans-Heijstek is lang en gevarieerd, met één opvallende overeenkomst: de zorg.

Jaap van Reeuwijk, 52 jaar, Lexmond
Een verbinder. Zo wordt de heer Van Reeuwijk getypeerd. Als directeur van ‘zijn’ Hoveniersbedrijf Jaap van Reeuwijk B.V., maar ook als vrijwilliger bij diverse verenigingen en stichtingen. Zo was de heer Van Reeuwijk 20 jaar lang penningmeester van de Lexmondse Ondernemersvereniging, 12 jaar lang bestuurslid bij de Overleg Kommissie Zederikse Ondernemers en 8 jaar lang algemeen bestuurslid bij Oranjevereniging Lexmond. Bij voetbalvereniging Lekvogels in Lexmond verricht de heer Van Reeuwijk al sinds eind jaren ’80 diverse vrijwilligersactiviteiten. Zo blies hij het clubblad nieuw leven in, was hij jeugdleider en –trainer, consul in de accommodatie commissie en algemeen bestuurslid van de club waarvan het laatste jaar als vicevoorzitter. Sinds 2011 is de heer Van Reeuwijk voorzitter van de sponsorcommissie en is hij opnieuw lid van de jubileumcommissie in verband met het 75-jarig bestaan van de voetbalvereniging. Sinds 2003 is de heer Van Reeuwijk ook penningmeester bij de Stichting Zederikdagen en de Oldtimerdag in Lexmond.

Ron van Zal, 56 jaar, Everdingen
Van 1998 tot en met 2007 was de heer Van Zal voorzitter van Oranjevereniging Everdingen. Onder zijn leiding werd een nieuw bestuur gevormd en in de jaren die volgde was hij vaak dé initiatiefnemer en inspirator. Hij wist vele vrijwilligers te enthousiasmeren om mee te helpen met het organiseren van activiteiten. Van 2000 tot en met 2014 was de heer Van Zal ook jeugdvoorzitter én van 2010 tot en met 2016 voorzitter van Sportclub Everstein. Hij heeft een gigantische hoeveelheid werk verzet om het nieuwe sportcomplex van de voetbalclub te realiseren. En nog steeds is de heer Van Zal actief voor de club. Al sinds 2006 is hij scheidsrechter en grensrechter en is hij in verschillende perioden ook elftalleider en trainer geweest. De vele schaakcursussen aan leerlingen van groepen 7 en 8, DOS-cursussen aan geïnteresseerde inwoners in Everdingen en het jaarlijks spelen van ‘hulpsinterklaas’ begin jaren ’90 zijn dan nog niet genoemd.

Cor Garskamp, 79 jaar, Leerdam
De heer Garskamp is een muziekliefhebber. Bij de Koninklijke Stedelijke muziekvereniging Kunstliefde en Vriendschap in Leerdam was hij penningmeester (1972-1987), gaf hij les aan leerlingen met trombone (1972-2007) en was hij van 1998 tot en met 2002 wederom bestuurslid. Naast deze bestuurlijke functies hielp de heer Garskamp ook mee met het werven en opleiden van nieuwe leden en het organiseren van activiteiten om de kas van de muziekvereniging te spekken. In 2005 werd de heer Garskamp ook lid van de Stedelijk Harmonie Aurora in Leerdam. Nog steeds is hij daar als vrijwilliger wekelijks actief in drie orkesten, geeft hij zeven uur per week les aan muzikanten en leidt hij trombonisten op.

Marijke Voogt-Hoogwerf, 68 jaar, Vianen
Mevrouw Voogt-Hoogwerf begon haar vrijwilligers carrière bij Stichting Contacten Roemenië Vianen (1985-1990). Maar liefst 20 jaar was ze gastvrouw bij de Korte Inloop in Vianen (1998-2018) en ongeveer 13 jaar was ze bibliothecaris van de Christelijke zangvereniging Hallelujah (2004-2017). Al sinds 1990 is mevrouw Voogt-Hoogwerf daarnaast “met grote inzet en enthousiasme” als vrijwilliger actief bij de Protestantse Gemeente Vianen en is ze sinds 1992 als vrijwilliger “met een hart van goud” werkzaam voor de Stichting Welzijn Vianen. Alsof dit alles nog niet genoeg was, meldde mevrouw Voogt-Hoogwerf zich in 2014 ook nog aan als vrijwilliger bij Voedselbank Vianen waarbij ze elke donderdagmiddag helpt met het inpakken van pakketten en de distributie hiervan.

Eef Kortlever, 60 jaar, Leerdam
Al sinds 1984 is de heer Kortlever, namens Huis ter Leede in Leerdam, bezorger van Tafeltje-Dekje maaltijden voor ouderen in de regio Vijfheerenlanden. Een belangrijke vrijwilligersfunctie niet alleen vanwege de warme maaltijd, maar ook vanwege de sociale controle en ontmoeting met de ouderen. Bij tennisvereniging Meihoven in Tienhoven is de heer Kortlever sinds 1997 een actief vrijwilliger. Lid van de technische commissie, lid (en inmiddels voorzitter) van de Open Toernooicommissie, verenigingscompetitieleider; de heer Kortlever doet het allemaal. In 2016 heeft hij zich ook aangemeld bij de Stichting HartslagNu Leerdam. Bij reanimatieoproepen komt hij hiervoor in actie. En dan zijn de vrijwilligersactiviteiten voor de Protestantse wijkgemeente ‘Kerk aan de Linge’ in Leerdam (1995-2010) nog niet genoemd. Daar was de heer Kortlever secretaris van de Z.W.O. (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) en de missionaire werkgroep en was hij vrijwilliger jaarmarkt tijdens de Glasstadmars.

Tonny Jaskulak-Wijnen, 73 jaar, Kedichem
Sinds 1974 heeft mevrouw Jaskulak-Wijnen zich met hart en ziel ingezet voor het behoud van de bibliotheekvoorziening in het dorp Kedichem. Zo nam ze het werk van de schoolbibliotheek over toen deze in 1974 dreigde te verdwijnen. En ook toen de bibliotheek in 2004 met sluiting werd bedreigd, was zij dé stuwende kracht om een zelfstandige bibliotheek op te richten in het dorp. Bibliotheek Kedichem wordt gerund door vrijwilligers, waaronder mevrouw Jaskulak-Wijnen. Sinds 1998 is mevrouw Jaskulak-Wijnen ook secretaris van de Stichting Recreatie en Sport voor Lichamelijk Gehandicapten in de gemeente Vijfheerenlanden. Vanaf haar aantreden is zij zeer betrokken, gemotiveerd en initiatiefrijk bij het wel en wee van de stichting.

Cees van Ooijen, 73 jaar, Leerdam
Al op 15-jarige leeftijd (vanaf 1963 tot 1974) bespeelde de heer Van Ooijen het orgel in de Gereformeerde Kerk van Asperen. Van 1976 tot 2018 was de heer Van Ooijen pianist tijdens balletlessen en verleende hij muzikale ondersteuning tijdens voorstellingen van Balletschool Attitude. Ook gaf hij bewegingslessen met muziek voor autistische kinderen. Maar liefst 40 jaar, van 1980 tot 2020, was de heer Van Ooijen eveneens organist bij de Protestantse Gemeente Beesd. Van 1983 tot 2020 was de heer Van Ooijen daarnaast organist bij vele erediensten, verzorgde hij diverse concerten en schreef hij meerdere muziekstukken.

Sjaak Versluis, 63 jaar, Leerbroek
Voorzitter van agrarische natuurvereniging Den Hâneker (2002-2008). Medeoprichter, voorzitter en lid van Rotaryclub Spijk, Lek & Linge (2004-2007). Voorzitter van Oranjevereniging Leerbroek (2004-2011). Voorzitter en lid van de ‘Plaatselijke Groep voor de Krimpenerwaard en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden’ vanuit het Nederlands Plattelandsontwikkelings-programma (2006-2014). Penningmeester van de Highland Games Zederik (vanaf 2012) en Lowland Mud Games (vanaf 2019). Voorzitter van SV Meerkerk (vanaf 2016) en dan sinds 2019 ook nog vrijwilliger bij het Maatjesproject van het Leger des Heils. De heer Versluis is sinds 2002 een zeer actief vrijwilliger.

Willem Bruls, 74 jaar, Everdingen
Al sinds de oprichting in 1978 (inmiddels dus ruim 40 jaar) is de heer Bruls bestuurslid bij tennisvereniging LTV Gouwenes in Everdingen. Tien jaar lang was hij voorzitter en is hij dé ‘trekker’ geweest in verschillende commissies, zoals de bouwcommissie, barcommissie en jubileumcommissie. De heer Bruls was de stuwende kracht achter grote verbouwingen en de realisatie van een overdekte tennishal voor de vereniging, waardoor nu ook in de winter getennist kan worden. Daarnaast regelt de heer Bruls nog steeds alle technische zaken. Kortom: ‘spin in het web’ van de vereniging. “Er is geen enkel ander lid bij deze tennisvereniging die sinds de oprichting onafgebroken zo’n grote bijdrage aan het welzijn van de club en daarmee haar leden heeft verleend.”

Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier