Andere theorie over datering massagraf Vianen
Foto: Nico Van Ganzewinkel

Andere theorie over datering massagraf Vianen

  •   keer gelezen

VIANEN • De gemeente Vijfheerenlanden heeft sterke aanwijzingen dat de jongens die liggen begraven in het massagraf bij het voormalig kasteel Batestein zijn gesneuveld tijdens de Eerste Coalitieoorlog (1792-1797). Maar bestuurslid Rob de Graaff van de historische vereniging Het Land van Brederode houdt er ook rekening mee dat ze 50 jaar eerder zijn omgekomen, namelijk tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748). 


Deze successiestrijd was een oorlog van Frankrijk, Pruisen en Spanje tegen de Oostenrijkse keizerin en haar bondgenoten. De Engelsen en de Republiek ondersteunden Oostenrijk. De Fransen aasden op de Zuidelijke Nederlanden en hadden wellicht de intentie verder naar het Noorden op te rukken.”

Tabakssporen
De voorlopige conclusie van de gemeente is gebaseerd op tabakssporen, waardoor de periode voor 1690 wordt uitgesloten, en een bericht uit een Amsterdamse courant waarin melding wordt gemaakt over een veldhospitaal bij Kasteel Batestein.

De Graaff: “In Vianen bestond echter 50 jaar eerder al een militair hospitaal. Dat was ook gesitueerd in het slot Batestein.”

Vianen kreeg volgens eerder onderzoek van B.W. Zuurdeeg en J. Heniger tijdens de Successieoorlog de rol als garnizoenstad achter het front toebedeeld. De Graaff: “Naast de functie van garnizoensstad kreeg Vianen in opdracht van de Raad van State, de leidende organisatie in militaire zaken van de Republiek, de opdracht om ‘s Lands hospitaal in kasteel Batestein in te richten voor zieken en gewonden die van het front terugkeerden.”

Het hospitaal werd in het kasteel (althans wat daar nog van over was) gesitueerd. De tuinman-portier, met de naam Van Tekkelenburg, had naast een gedeelte van het kasteel dat hij huurde ook het bezit over de Singel waar een grote boomgaard stond. “Bepaald smakeloos was dat de ziekenhuisdoden begraven werden in zijn Singelboomgaard waar ook een doodgravershuisje verrees”, schreven Zuurdeeg en Heniger in 1996 in het tijdschrift van de historische vereniging. 

De gemeente Vijfheerenlanden heeft nog niet gereageerd op de bevindingen van de historische vereniging. 

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier