Foto: Nico van Ganzewinkel/Dick Aanen

Wat er fout ging bij de herindeling van de Vijfheerenlanden

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Bestuurders en ambtelijke adviseurs die betrokken waren bij de herindeling van Leerdam, Vianen en Zederik tot de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden hebben zich bij de start behoorlijk verkeken op de complexiteit van het proces. Dat blijkt uit een evaluatie van bureau Partners + Pröpper. De rapportage is opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.


De partijen hebben bij de start onvoldoende tijd en rust genomen om alles een goed te verkennen en te inventariseren. “Het hele proces is van onderop gestart bij de drie gemeenten met de wens om met een herindeling de lokale bestuurskracht te versterken. Gaandeweg bleek dat de impact van de gemeentelijke herindeling ook buiten de nieuwe gemeentegrens een grote impact zou hebben.”

Met name achterblijvende partijen ondervonden nadelige effecten van het vertrek van de drie gemeenten. “Denk hierbij aan de provincie Zuid-Holland, buurgemeenten in de regio, wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen en andere niet verplichte samenwerkingsverbanden.”

Provinciekeuze
De provinciekeuze was het meest heikele punt. De provincies Zuid-Holland en de  provincie Utrecht kwamen hier onderling niet uit. Dit had volgens de onderzoekers een ernstige stagnatie van het proces tot gevolg.

Ook de beslissingen over de verdeling van de financiële frictiekosten bij de wettelijke verplichte gemeenschappelijke regelingen zorgde voor veel vertraging. De drie organisaties kwamen er niet uit, de achterblijvende gemeenten voelden zich niet vertegenwoordigd en het ministerie van Binnenlandse Zaken weigerde om een regisserende rol te spelen. 

Regierol
“Doordat langere tijd de regievoering ontbreekt ontstaat ook gedurende het proces onbegrip over elkaars positie. Betrokkenden blijven lang worstelen met vraagstukken waar zij uiteindelijk niet uitkomen. Dat leidt tot frustraties, onbegrip en emoties over en weer. “Emoties werden over en weer geuit, het was soms een gênante vertoning”, zegt één van de direct betrokkenen. En een andere reactie: “Het is al met al beschamend dat er niet is gewerkt vanuit de gedacht van 1 overheid. Hoe is het toch mogelijk dat verschillende overheidsorganen met elkaar in gevecht gaan.”

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier