Meer dan dubbele opbrengst voor Stichting de Iris tijdens HandicapNL

  •   keer gelezen

VIANEN • Stichting de Iris heeft van maandag 21 september tot 4 oktober meegedaan met de landelijke collecte HandicapNL in Vianen en omgeving. 


Vijftig procent van de opbrengst van de collecte gaat naar Stichting de Iris. 83 collectanten, waaronder leerlingen van het Oosterlicht College, hebben gecollecteerd in Vianen, Lexmond, Hoef en Haag en Hagestein. Samen hebben zij 2.805 euro opgehaald. 

Vanwege corona heeft Stichting de Iris dit jaar ook digitaal gecollecteerd. Dat bleek een groot succes. Twintig collectebussen hebben met 293 donateurs 5.385 euro opgebracht. In totaal is er 8.190 euro opgehaald, waarvan 4.095 euro voor Stichting de Iris. Dat is meer dan twee keer zoveel als vorig jaar. 

De toekomstige bewoners van Stichting de Iris willen alle donateurs hartelijk bedanken voor hun bijdrage en alle collectanten voor hun inzet. Stichting de Iris bouwt aan een fijne, levensloopbestendige woning voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Vianen. Een eigen plek waar zij zich veilig en vertrouwd kunnen voelen waar professionele 24-uurs zorg en begeleiding aanwezig is. 

De voorbereidingen voor de bouw op Zorglandgoed Bloemendaal zijn in volle gang. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met LekstedeWonen en de gemeente Vijfheerenlanden. Naar verwachting start de bouw eind 2020 en wordt ‘De Iris’ in de loop van 2021 opgeleverd. Meer informatie: www.stichtingdeiris.nl.

Iedereen eerlijke kansen
HandicapNL droomt van een Nederland waarin je met een handicap echt kunt meedoen. Zij willen een maatschappij waarin je eigen keuzes kunt maken. Waarin je  weerbaarder bent en zichtbaar is wat je kan en niet wat je beperkt. Door je te ondersteunen om het heft in eigen handen te nemen.

Familieleden helpen zij een balans te vinden tussen draaglast en draagkracht. En ze stimuleren de sociale kring en de complete maatschappij om met een open blik naar de mogelijkheden van mensen met een handicap te kijken. 

Voor meer informatie zie www.handicap.nl/collecte.

Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier