• Leden van de twee winnende teams, met in het midden juryvoorzitter Dirk van der Borg.
• Leden van de twee winnende teams, met in het midden juryvoorzitter Dirk van der Borg. (Foto: Dick Aanen)

Twee winnaars regionale Eo Wijersprijsvraag

  •   keer gelezen

VIANEN • De regionale Eo Wijersprijsvraag voor de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden heeft twee winnaars opgeleverd. Juryvoorzitter Dirk van der Borg, oud-burgemeester van Molenlanden, mocht woensdagmorgen in theater Vianen twee prachtige beeldjes uitreiken aan bureaus K.A.S Stedebouw & Architectuur in samenwerking met Freelandschap voor hun ontwerp Transformatie vanuit Kernlanden en aan Peter de Ruyter Landschapsarchitecten & team voor het plan Meer WAARD!.

Ook het idee ‘Boer aan het roer’ van Rho Adviseurs & team, de derde genomineerde, kreeg een hoge jurywaardering. 

Bij de Eo Wijersprijsvraag gaan ontwerpers en onderzoekers op zoek naar verrassende ideeën, scherpzinnige visies en intelligente ontwerpoplossingen voor het platteland van morgen. Ze worden uitgedaagd perspectieven te schetsen voor een veelzijdig en vitaal landelijk gebied. Kortom: voor een landschap dat niet alleen betrouwbaar voedsel oplevert, maar ook een duurzame en gezonde woonomgeving is, met ruimte voor natuur, erfgoed en recreatie.

Meer WAARD!
Het ontwerp Meer WAARD! biedt volgens het juryrapport een regionaal verhaal voor de lange termijn en bevat oplossingen waarmee boeren vooruit kunnen. "Het uitgangspunt: de bodemkwaliteit en het watersysteem zijn weer leidend in het bepalen van het grondgebruik en de landschappelijke waarde die daaruit voortkomt." 

In ruimtelijk opzicht gaat het om het vernatten van de Binnenwaard om bodemdaling tegen te gaan, en de aanplant van een klimaatbos op de overgang van Alblasserwaard naar Vijfheerenlanden om de sponswerking van de Zouwe te vergroten. De inzenders pleiten voor een ruilverkaveling nieuwe stijl, een zogenoemde ‘waardenverkaveling’, waarmee onder auspiciën van een ‘waardencommissie’ doelen als CO2-uitstoot en natuurontwikkeling hand in hand gaan met economische perspectieven voor boerenbedrijven, zoals een gezamenlijke mestverwerking of hooiopslag. 

Kernlanden
Het prijswinnende ontwerp Transformatie vanuit Kernlanden leunt op het idee dat de sleutel van de vernieuwing van het platteland ligt aan de randen, bij de steden en dorpen. Die moeten mede-verantwoordelijk worden voor de transitie die de landbouw moet doormaken. De inzenders leggen tegelijkertijd een koppeling met de aanpak van vraagstukken die in de randzones spelen, zoals verrommeling en een latente behoefte aan woningbouw. Het plan is volgens de jury in feite een concreet instrument om de doelen uit het plan Meer WAARD! voor elkaar te krijgen. "Door rond elk dorp heel precies de opgave te formuleren, daar het ruilproces op in te richten en elke kavel een ‘opdracht’ mee te geven, is het reëel dat daadwerkelijk een beweging op gang komt waarmee op regionaal niveau de ‘juiste boer op de juiste plek belandt’", zo wordt het  geformuleerd in het juryrapport.

De nationale afsluiting van de 11e Eo Wijers-prijsvraag zal plaatsvinden op 23 september| 2020 in Tilburg. Naast de winnaars van de prijsvraag in de regio’s Zuid-Limburg, Twente en Kempen/Groote Heide dingen ook de winnaars in de regio Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden mee naar de hoofdprijs.

Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }