Foto: Paul van Baardwijk/Studio Retouched

Wegverbreding A27 tussen Houten en Hooipolder gaat definitief door

  •   keer gelezen

REGIO • De verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder gaat definitief door. 


Dit heeft de Raad van State woensdag besloten. De aanbesteding en voorbereiding van de uitvoering kunnen hiermee van start gaan.

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat: “De A27 is een belangrijke verkeersader en al jaren een groot knelpunt. Het is belangrijk dat we met dit tracébesluit nu aan slag kunnen. Met deze verbreding verbetert de doorstroming en verminderen we het sluipverkeer in de regio.”

Tegen het tracébesluit zijn 45 beroepschriften ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak. Het merendeel van de bezwaarmakers zijn bewoners en bedrijven in de buurt van de A27.

Bezwaren ongegrond
Nagenoeg alle bezwaren tegen het tracébesluit ‘A27 Houten-Hooipolder’ van de minister van Infrastructuur en Waterstaat zijn ongegrond. Uit de uitspraak volgt dat er op één onderdeel een nieuwe beslissing moet worden genomen. Dit betreft het planten van nieuwe bomen in de buurt van knooppunt Noordeloos. Dit zal opnieuw moeten worden beoordeeld. De bezwaarmaker was het niet eens met de nieuwe bomen voor zijn bedrijf; het zou het zicht wegnemen.

In totaal is het te verbreden traject tussen Houten en knooppunt Hooipolder zo'n 47 kilometer lang. Richting Utrecht krijgt het traject drie rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken, op de rest van het traject komt een spitsstrook. 

Richting Breda komen tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam vier reguliere rijstroken. De andere delen van het traject krijgen drie rijstroken, waarvan een spitsstrook. 

Bruggen
De verbreding heeft gevolgen voor de bruggen op het traject. De Houtensebrug wordt verbreed en gerenoveerd en de Hagesteinsebrug, de Merwedebrug en de Keizersveerbruggen worden elk vervangen door twee nieuwe bruggen. Daarnaast wordt het knooppunt Hooipolder aangepakt.

Op 20 december 2018 ondertekende minister Van Nieuwenhuizen het tracé- en saneringsbesluit. Hierin waren diverse optimalisaties doorgevoerd ten opzichte van het ontwerptracébesluit en het ontwerpsaneringsbesluit, waaronder de toevoeging van een nieuwe Merwedebrug, Keizersveerbrug en Hagesteinsebrug. Er zijn 45 beroepen behandeld tijdens de zitting bij de Raad van State.

Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier