Foto:

Natuur en Milieufederatie geeft gemeenten tips voor duurzaam herstel

  •   51 keer gelezen

REGIO • Natuur en Mileufederatie Utrecht heeft voor gemeenten in de provincie tien tips gepresenteerd die gericht zijn op duurzaam herstel na corona.

De organisatie wil onder andere dat de gemeenten oproepen tot nieuwe initiatieven voor duurzame projecten van ondernemers en bewoners en deze projecten te ondersteunen met advies, begeleiding bij vergunningen en bij de zoektocht naar financiering. “Deze beweging van onderop is erg innovatief, flexibel en heeft zichzelf snel doorontwikkeld de afgelopen periode: betrek deze structureel bij hervormingen en transities.” 

Dit gaat volgens de Natuur en Milieufederatie veel richtingen uit: regionaal voedsel, groen dichtbij, energiebesparing en opwekking, schoon vervoer en deelmobiliteit. “Allemaal kansen voor nieuwe bedrijvigheid banen, kostenbesparingen en een duurzame regio." 

Schone energie
Ook krijgen de gemeenten het advies om al geplande of voorgenomen investeringen naar voren te halen. “Denk aan investeringen in schone energie, infrastructuur voor de fiets, natuur- en recreatiegebieden, duurzame renovaties en energiepositieve en circulaire nieuwbouw.”

Verder zouden gemeenten moeten nagaan of de investeringsagenda bijstelling behoeft en moet worden bekijken of de eigen aanbestedingen en inkoop versneld circulair en duurzaam kan worden gemaakt. “Ontwikkel samen met onderwijsinstellingen en bedrijven omscholingsmogelijkheden naar werkgelegenheid van de toekomst, voor mensen die nu hun baan verliezen; denk aan de duurzame bouw, renovatie- en installatiesector.” 

Hardst getroffen
In de brief van Natuur en Milieufederatie wordt ook aandacht gevraagd voor mensen die het hardt getroffen worden. zij moeten een kans krijgen opnieuw werkgelegenheid. “En voorkom armoede, bijvoorbeeld door een versnelde isolatie van woningen zonder stijging van de woonlasten.”

Positieve ontwikkelingen uit de afgelopen periode moeten worden vastgehouden, volgens N&M. Dat wil zeggen: “Minder vervoersbewegingen, thuiswerken, waardering voor lokaal (voedsel, energie, grondstoffen, recreatie) en waardering voor groen dichtbij.” 

Ten slotte adviseert de natuurorganisatie de gemeente voortvarend en een wenkend perspectief voor te toekomst te zijn. “We weten nu dat als het echt moet, snelle reacties mogelijk zijn en dat daadkracht wordt gewaardeerd.”

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }