Technische reparatieronde Focus 2035

  •   46 keer gelezen

MEERKERK • De gemeenteraad van Vijfheerenlanden is unaniem akkoord gegaan met het voorstel om een technische, niet politieke, tussenstap in te lassen bij het maken van de strategische visie Focus 2035.

Een extern en onafhankelijk ‘strategisch’ adviseur krijgt opdracht dit traject te leiden. Deze ‘reparatieronde’ kost de gemeente 30.000 euro. 

Vorig jaar liet een groot aantal ondernemers en inwoners hun licht schijnen over de vraag hoe de gemeente er rond 2035 uit moet zien. Maandenlang konden alle betrokkenen en de onvermijdelijke ‘stakeholders’ hun mening geven. Begin september 2019 eindigde dat in Helsdingen Sport en Cultuur met de Dag van de Toekomst.

Kink in kabel
Het was de bedoeling om de visie in het eerste kwartaal van 2020 vast te stellen. Maar er kwam een kink in de kabel. De gemeenteraad was blij met de bijdragen van de inwoners, maar niet tevreden met de visie zelf.

“Er zijn zoveel gegevens, inwoners hebben zo goed meegedaan, er is zoveel over gesproken, maar toch zitten raad en college niet op een lijn. Het college heeft de raad onvoldoende meegenomen in het proces, waardoor de raad zich buitenspel gezet voelt”, vatte VHL Lokaal-voorman Wim van Dijk de problemen samen. 

“De start is niet goed geweest, de raad liep achter de feiten aan, daarom is het nu onmogelijk om tot een gezamenlijke visie te komen.” 

ChristenUnie-voorman Dico Baars vond dat op zich geen probleem: “Burgemeester Lokker zei het destijds al: ‘Geef elkaar de ruimte om fouten te maken’. Niet alles loopt op rolletjes, soms kom je hobbels tegen. Deze tussenstap geeft ons rust en ruimte.”

Diepgang
Veel fracties stelden de afgelopen periode vast dat de visie veel concrete punten bevat, waardoor het meer een uitvoeringsprogramma dan een visie is.

“Men mist de strategische diepgang die richting biedt voor de lange termijn. Daar komt bij dat deze concrete punten het document nogal statisch maken. De toekomst is niet in beton gegoten, een visie moet aansluiten op die dynamiek”, aldus het voorstel dat op verzoek van de raad werd opgesteld. 

Bovendien moet zo’n visie ruimte geven voor het politieke debat. “De raad wenst geen dichtgetimmerd document, maar een document dat richting geeft.” Daarom ging de raad unaniem akkoord met deze technische tussenronde. Al verschilden de fracties wel van mening. 

Zo vond SGP-voorman Evert Geluk dat er, met behoud van de inbreng van de inwoners, het best helemaal opnieuw begonnen kon worden. “Deze visie is geen stuk van de raad.” Ook was hij het niet eens met het streven om de visie nog dit jaar af te ronden. “We moeten dit niet afraffelen onder druk van een deadline. Dat komt de kwaliteit niet ten goede.” 

Toch waren er fracties die vrede hadden met de visie, zoals die nu op tafel ligt. “Deze tussenronde hoeft van ons niet, maar we volgen de rest van de raad”, zei CDA-leidster Maria de Jong. 

PvdA-er Joop van Montfoort stelde vast dat het proces een vliegende start had. “Er is hard gewerkt met belangrijke bijdragen uit de samenleving. Vervolgens hebben de ambtenaren hun visie en de trends toegevoegd. Daar is de raad onvoldoende bij betrokken geweest.” 

Erik van Doorn voelde steeds meer weerzin over het traject. “Ik krijg steeds meer het gevoel dat we niet bij elkaar komen. Er wordt te veel gesproken en we blijven onze stokpaardjes berijden. Laten we gewoon aan de slag gaan.”

door André Bijl

Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }