• Het nieuwe Leerdamse politiebureau wordt over een jaar in gebruik genomen.
• Het nieuwe Leerdamse politiebureau wordt over een jaar in gebruik genomen. (Foto: André Bijl)

Politie Vijfheerenlanden krijgt post in Leerdam

  •   240 keer gelezen

LEERDAM • De politie heeft eindelijk een gebouw in Leerdam gevonden dat kan dienen als politiepost. Het gaat om het pand aan de Pfinztalstraat 20-22, langs de Schaikseweg. Dat maakten B&W bekend in een brief aan de gemeenteraad.

Het is de bedoeling dat het nieuwe politiebureau binnen een jaar in gebruik wordt genomen. 

Met de keuze voor deze locatie is de zoektocht van de politie naar een bureau in Leerdam met succes afgesloten. Eerder werden twee andere locaties afgewezen, onder meer aan de Koningin Emmalaan, naast de brandweerkazerne. 

Het nieuwe ‘bureau’ is vooral bedoeld voor de interne samenwerking van het politieteam, zoals de opkomst, ontmoeting en briefing van de agenten. Daarnaast is er gelegenheid voor administratief werk. 

De post krijgt een ‘beperkte publieksfunctie’. Er komt een balie voor de inwoners die daar, op afspraak, onder meer terecht kunnen voor het doen van aangifte. 

Volgens de raadsinformatiebrief is de locatie uiterst geschikt voor een politiepost voor het werkgebied Vijfheerenlanden. Met name de ligging van het pand aan de Pfinztalstraat voldoet aan alle eisen. Belangrijk is dat de aanrijtijden zo kort mogelijk zijn. 

“Dat betekent dat het pand in het logistieke hart van het werkgebied moet liggen. Het gebouw aan de Pfinztalstraat voldoet aan deze eis”, schrijft het college.

Bereikbaarheid
Vanuit het bureau, dat beschikt over een eigen parkeerterrein, staan de agenten via de Schaikseweg binnen de kortste keren in het centrum van Leerdam en de nabijheid van de uitvalswegen N484 en rijksweg A2 zorgen ervoor dat ook het omliggende werkgebied en het basisteambureau in Nieuwegein snel bereikbaar zijn.

“Bovendien zorgt deze politiepost ervoor dat de bereikbaarheid van de politie voor de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden vergroot wordt. Voor bijvoorbeeld aangiftes hoeft men niet naar Nieuwegein, maar kan men gebruik maken van de politiepost in Leerdam”, aldus het college. 

De politieleiding gaat er niet van uit dat de komst van het bureau op bedrijventerrein Nieuw Schaik zorgt voor druk op de ruimtelijke ordening. De agenten parkeren hun dienstvoertuigen op het ‘eigen’ terrein en men is bereid om mee te werken aan het beperken van de geluidsoverlast voor de directe omgeving. De politie wil hierover afspraken maken met een verkeerskundige van de gemeente en als later toch overlast zou worden ervaren, is men bereid om in onderling overleg hiervoor een oplossing te zoeken.

Omgeving
Binnenkort wordt de directe omgeving ingelicht over de plannen, wijkagenten vervullen hierbij een belangrijke rol. De verbouwing en inrichting van het pand en kleine aanpassingen van het terrein staan gepland in het eerste half jaar van 2021. Ook moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De verwachting is dat over ongeveer een jaar het nieuwe politiebureau in gebruik wordt genomen.

De zoektocht van de politie Midden-Nederland, district West-Utrecht, basisteam Lekpoort heeft te maken met de fusie van Leerdam, Vianen en Zederik. Sinds 1 januari 2019 werd de eenheid uitgebreid met Leerdam en Zederik: de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden valt sindsdien in zijn geheel onder provincie Utrecht. 

“De belangrijkste vraag voor de politie na de provinciale herindeling was: hoe kan het gebied zo goed mogelijk bemenst worden om uitvoering te geven aan de politietaak”, schrijft het college. 

De afgelopen periode heeft de politie het gebied leren kennen en ontdekt welke veiligheidsproblemen er spelen. “Hieruit is naar voren gekomen dat de werkdruk voor de politie zich voornamelijk concentreert in Leerdam. De politie heeft vervolgens besloten zich daar te willen vestigen waar zich de meeste incidenten voordoen en waar de werkdruk het hoogst is, in Leerdam.” 

Op dit moment is het bureau van basisteam Lekpoort gehuisvest in Nieuwegein. De agenten die actief zijn in Vijfheerenlanden werken vanuit een post in het gemeentehuis van Meerkerk en een kleine post in het Leerdamse gemeentehuis. Als de politie gebruik gaat maken van het bureau aan de Pfinztalstraat worden deze twee locaties afgestoten.

door André Bijl

Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }