Foto: Aangeleverd

VHL houdt bijeenkomst voor LHBTI-ers

  •   179 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Gemeente Vijfheerenlanden gaat een bijeenkomst organiseren om samen met de LHBTI-gemeenschap te kijken wat er nodig is voor de verdere emancipatie van deze groep.

Het college stelt in de Startnotitie LHBTI vast dat de gemeente weliswaar in grote lijnen voldoet aan het Regenboog Stembusakkoord, maar dat ‘men’ tot nu toe vooral vanuit de overheid heeft gedacht. 

“We hebben gekeken hoe we onze processen zo goed mogelijk konden inrichten. Wat nog mist, is een realistisch beeld waar inwoners van Vijfheerenlanden in de praktijk tegen aan lopen”, leggen B&W uit waarom deze bijeenkomst op de agenda staat.

Beladen
De raad ging donderdag akkoord met de plannen voor deze avond én stelde de startnotitie LHBTI vast. Alleen de SGP stemde tegen.

Voorman Evert Geluk zei dat dit voor zijn partij een ‘beladen’ onderwerp is. “De LHBTI-gemeenschap staat onder grote druk. Dat kan niet, dat mag niet en we bagatelliseren deze problemen absoluut niet. Maar: de SGP baseert zich op de Bijbel. Daar willen we naar leven. Gods Woord tekent ons een samenleving waarin het gezin fungeert als hoeksteen. Extra aandacht voor een andere samenlevingsvorm hoeft daarom van ons niet.” 

Hij wees op het groeiend antisemitisme én de beledigingen aan het adres van christenen. “Daar worden ook geen aparte vlaggen voor opgehangen.”

Lokale aandacht
CDA-woordvoerster Martine Visser begreep zijn standpunt ten dele. “Maar als er onrecht plaats vindt, betekent dat niet dat we ander onrecht ook maar moeten tolereren. De Bijbel is duidelijk: we moeten onze naaste liefhebben. De LHBTI-ers vormen een minderheidsgroep die extra aandacht nodig heeft. Ze hebben niet de plek en de vrijheid die ze verdienen.”

Namens D66 wees Jantine Dijkstra erop dat het voor het voeren van inclusief beleid nodig is dat de gemeente voor bepaalde groepen extra haar best doet. “Vergroot de kennis over deze groep. Sommige scholen brengen dit onderwerp niet ter sprake. Agenten en ambtenaren hebben goede bedoelingen, maar de kennis ontbreekt vaak.” 

Ze stelde vast dat de aandacht voor LHBTI-ers in Vijfheerenlanden betrekkelijk vers is. “Gemeente laat zien dat je dit onderwerp belangrijk vindt. Extra lokale aandacht is hard nodig.” 

In een vurig betoog sloot PvdA-er Christel van ‘t Pad zich daar bij aan. “LHBTI-ers maken zich zorgen over hun veiligheid en vragen zich af of ze zichzelf mogen zijn. Wij moeten het hier net zo lang over hebben tot ze het vertrouwen hebben dat ook zij het leven mogen leiden dat ze willen.” 

Van ‘t Pad stelde vast dat Nederland een tolerant land is. Maar zelfs in een veilige omgeving blijkt het moeilijk te zijn om voor je geaardheid uit te komen. “Moet je nagaan hoe het is voor iemand die op school of thuis hoort dat het niet mag, dat het niet normaal en slecht is. Ons beleid moet erop gericht zijn dat LHBTI-ers zich gezien voelen. Dat ze weten dat ze weliswaar in de minderheid zijn, maar ze toch gewoon normaal zijn.”

Wethouder Cees Taal benadrukte dat elk individu zich in Vijfheerenlanden thuis moet kunnen voelen. “Discriminatie past daar absoluut niet bij.”

door André Bijl

Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }