Foto: Aangeleverd

VHL: Waar lopen LHBTI'ers tegenaan?

  •   202 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden denkt in grote lijnen te voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt in het Regenboog Stembusakkoord met betrekking tot de positie van LHBTI'ers.

Er zijn flinke stappen gezet op het gebied van inclusief beleid, het bevorderen van veiligheid, het ondersteunen van jongeren en kwetsbare groepen en het bevorderen van zichtbaarheid.

Maar die tevredenheid is vooral vanuit de overheid geredeneerd, schrijft de gemeente in een notitie bij een raadsvoorstel die vorige week werd behandeld in de commissie Algemene Zaken 

"We hebben vooral gekeken hoe we onze processen zo goed mogelijk konden inrichten. Wat nog mist, is een realistisch beeld waar inwoners van Vijfheerenlanden in de praktijk tegen aanlopen." 

Daarom wil de gemeente een bijeenkomst organiseren om samen met de LHBTI-gemeenschap te kijken wat nodig is voor verdere emancipatie. Bij de organisatie wordt de hulp ingeroepen van antidiscriminatiebureau Art.1 Midden Nederland en COC Utrecht. 

Tijdens de bijeenkomst wordt gekeken of de maatregelen die de gemeente al heeft genomen aansluiten bij de dagelijkse ervaringen van onze inwoners uit de LHBTI-gemeenschap.

Inclusief beleid
De gemeente Vijfheerenlanden hanteert bij alle vraagstukken die er liggen het uitgangspunt dat er sprake moet zijn van inclusief beleid, dus dat niemand wordt uitgesloten, zodat alle inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Er is een verantwoordelijk wethouder, maar er is geen specifiek budget voor de aanpak van LHBTI-problematiek.

"Dit wordt op dit moment niet noodzakelijk geacht." 

De politie heeft een belangrijke rol bij het bevorderen van de veiligheid. Aangiften van LHBTI-discriminatie worden geregistreerd en gemonitord. Ook het onderwijs, de sport, de zorg werken mee aan een inclusieve samenleving. Maar er is geen specifiek beleid voor LHBTI'ers. 

"Zo willen wij niet alleen pesten vanwege seksuele voorkeur of geaardheid voorkomen,maar ook pesten vanwege fysieke beperkingen, religie, schoolprestaties en alle andere oorzaken van pestgedrag en sociale uitsluiting", schrijft de gemeente in de notitie.

Hele samenleving
LHBTI-emancipatie is volgens de gemeente niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van de complete samenleving.

"Via de subsidieregeling voor inwonersinitiatieven kan de gemeente initiatieven op het gebied van LHBTI-emancipatie vanuit de samenleving faciliteren en meedenken met de initiatiefnemers." 

Een aparte belangengroep voor LHBTI'ers in Vijfheerenlanden is er niet.

door Dick Aanen

Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }