Foto:

'Niet verkeerd om soms buiten lijntjes te kleuren'

  •   186 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Binnen het Sociaal Domein is het volgens de politieke fracties in Vijfheerenlanden soms beter om de geest in plaats van de letter van de wet te volgen. Daarmee wordt meer recht gedaan aan wat een inwoner nodig heeft.

Het is af en toe helemaal niet zo verkeerd om buiten de lijntjes te kleuren om te komen tot passend maatwerk. De wens van de klant moet weer centraal komen te staan, in plaats van het voldoen aan interne procedures.

Uitgangspunten
Vorige week werd in de commissie Welzijn, Onderwijs en Sport ruim een uur gesproken over de uitgangspunten voor de werkzaamheden binnen het Sociaal Domein. Alle fracties waren het erover eens dat inwoners in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor het meedoen in de samenleving, het toezien op veiligheid in de buurt, een gezond leven, de opvoeding van kinderen, het vinden een baan, financiële zelfstandigheid en het omkijken naar de anderen.

Ofwel: "Gemeenten toon lef en laat los, om ruimte te geven aan een actieve samenleving om samen resultaten te bereiken. De keuzes, uitgangspunten en ervaringen van de inwoners staan centraal."

Werkelijkheid
Deze prachtig geformuleerde visie wijkt soms af van de werkelijkheid, zo benadrukte commissielid Dijkstra namens D66.

"Zo kunnen we inwoners wel verantwoordelijk achten voor hun eigen geluk en vinden dat ze zelf het initiatief moeten nemen of zelf in de buurt actief om hulp moeten vragen. Maar persoonlijke omstandigheden of schaamte kunnen dit onmogelijk maken. Hoe bereiken we de mensen die niet zelfredzaam zijn? Hetzelfde zou je kunnen afvragen bij de wensgedachte dat alle bewoners betrokken zijn bij hun wijk of dorp. We weten dat maar een klein percentage inwoners actief is in vrijwilligersactiviteiten. Hoe activeren wij die inwoners?"

ChristenUnie-fractievoorzitter benadrukte nog eens dat sommige problemen bij het leven horen. Ook vindt hij dat niet moet worden gekozen voor hyperindividualisme, maar voor een relationele kijk op het sociale domein. "Niet het individu, maar de buurt, het sociale netwerk is de eenheid van verandering."

door Dick Aanen

Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }