• Het voormalige gemeentehuis van Zederik is één van de drie werklocaties.
• Het voormalige gemeentehuis van Zederik is één van de drie werklocaties. (Foto: )

Gemeentehuis Vijfheerenlanden: 'geen duur en luxueus paleis'

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De gemeenteraad van Vijfheerenlanden heeft de eerste stappen gezet om te komen tot één centrale werkplek. 


Er wordt nu nog gewerkt in verschillende gemeentehuizen (Meerkerk, Leerdam en Vianen). Dat is verspilling van energie, tijd en geld. "Er staan ruimtes leeg, er moeten drie gebouwen onderhouden worden, afspraken lopen in de soep en het werkt nu eenmaal beter en efficiënter als je je collega's in de buurt hebt", zei burgemeester Sjors Fröhlich tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

Volgens de burgemeester wordt de behoefte gevoeld om dat te veranderen. Maar het is wel een precair onderwerp. Hij wil de raad daarom stapje-voor-stapje betrekken bij de besluitvorming. 

CDA/SGP: 'goed en uitgebreid'
CDA en SGP benadrukten woensdag tijdens de gecombineerde commissievergaderingen Welzijn, Onderwijs en Sport (WOS) en Algemene Zaken (AZ) dat het proces goed en uitgebreid doorlopen moet worden. Kwaliteit is belangrijker dan snelheid. Bovendien is er behoefte aan een breed gedragen standpunt. Het proces moet ook weer niet te lang duren, benadrukte Marieke van der Spek (CDA). "Het risico is dat er een verkiezingsthema tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen van wordt gemaakt. We moeten ons afvragen of dat wenselijk is."

Het CDA zit overigens bij de realisering van een nieuw gemeentehuis niet te wachten op een duur en luxueus paleis. "Een degelijk en functioneel gebouw lijkt ons het beste plan", aldus Van der Spek.

VHL: 'Op juiste moment'
Wim van Dijk (VHL Lokaal) was ervan uitgegaan dat de discussie over het nieuwe gemeentehuis pas zou starten na de eerste collegeperiode van de fusiegemeente Vijfheerenlanden (dus na 2022). Dat was volgens hem in 2018 immers afgesproken tijdens het VHL Beraad, een platform van raadsleden uit de vorige drie gemeenten. "Toen werd er vanuit gegaan dat het opstarten van een nieuwe gemeente zoveel energie zou kosten, dat we handen en voeten nodig zullen hebben om de zaak in orde te krijgen. Waarom dan nu ineens die omslag? Wij missen een verantwoorde onderbouwing. Natuurlijk zijn WIJ voor een nieuwe gezamenlijke werkplek voor alle ambtenaren. Dat geeft hen rust om de Vijfheerenlanden body te geven. Maar wel op het juiste moment daarmee starten en en niet in een periode dat we onszelf nog aan het uitvinden zijn."

Volgens Harry Wolting (ChristenUnie) zijn er over de start van het proces in het VHL Beraad helemaal geen afspraken gemaakt. "Bovendien, daar ging het VHL Beraad niet over, daar gaat de huidige raad over. Het is altijd de bedoeling geweest dat de nieuwe raad dit proces in gang zou zetten."

VVD: 'Het nieuwe werken'
Hanneke van der Leun (VVD) vroeg aandacht voor de nieuwe manier van werken (thuiswerken). "Die zal niet zomaar weg zijn als corona weer voorbij is. Je merkt dat bij kantoorgebouwen in het verleden rekening werd gehouden met een bezettingspercentage van 70 tot 80%. Ik kan me zomaar voorstellen dat een bezettingsgraad van 50% in de toekomst standaard zal worden. Het is goed om in onderzoek mee te nemen wat de ervaringen van thuiswerken zijn en hoe zich dat in de toekomst ontwikkelt."

D66: '0-scenario'
Giuseppe van der Helm (D66) pleitte nadrukkelijk voor een 0-scenario, waarbij (gebruik van) de huidige panden gewoon in stand blijft. "Het is belangrijk dat we als gemeente dicht bij de mensen zitten. Bij een nieuw gemeentehuis zullen er altijd burgers zijn die zeggen: dat is toch wel ver van waar ik nu zit." Joop van Montfoort (PvdA) voelt helemaal niks voor dat idee. "Werken op één locatie is prettiger en efficiënter dan werken op meerdere locaties. Dat geeft rust aan de organisatie. Het 0-scenario kan wat ons betreft linea recta de prullenbak in. Daar hebben wij nul behoefte aan."

De PvdA is overigens wel een groot voorstander van meerdere servicepunten in de kernen. 

GroenLinks: 'Geen visitekaartje'
Erik van Doorn (GroenLinks) vindt het niet perse nodig dat het gemeentehuis het visitekaartje wordt van de gemeente. "Het landschap is het visitekaartje van de gemeente, niet het gemeentehuis. Elke miljoen euro die we kunnen uitsparen bij de bouw van nieuwe gebouw kan worden besteed aan het landschap en de omgeving."

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier