Foto: www.123rf.com
Foto: www.123rf.com (Foto: 123rf.com)

Regio U16 zet vol in op zon en wind

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Zestien samenwerkende gemeenten in de provincie Utrecht, vier waterschappen en de provincie zelf moeten voor 1 juni een bod uitbrengen aan het kabinet waarin wordt aangegeven wat de potentie is als het gaat om de opwekking van duurzame energie. De regio wil 1,8 TWh aan de nationale opgave voor 2030 bijdragen.


Tot 2030 zullen voor de opwekking van duurzame energie in Vijfheerenlanden vooral gebruik worden gemaakt van zon- en windenergie.

"Alle andere vormen van alternatieve opwekking van energie zijn speculatief", zei Bart Verhagen afgelopen donderdag tijdens het VHL Plein, een beeldvormende bijeenkomst voor de raadsleden. Verhagen is adviseur duurzaamheid bij Omgevingsdienst regio Utrecht. "Misschien dat het over een paar jaar anders is, maar nu zitten we vast aan zon en wind."

Online
Het VHL Plein werd voor de eerste keer plaats via online beeldverbinding. Dat werkte eigenlijk uitstekend. Met name de Regionale Energie Strategie leverde nog veel reacties op.

De Utrechtse regio heeft een aantal duidelijk sterke punten om duurzame energie op te wekken. Zo is er sprake van een goede regionale samenwerking. Bij het opwekken van energie is bovendien ruimte op het elektriciteitsnet. En er is veel ruimte voor grootschalige opwekking van zonne-energie op de daken van grotere bedrijven. Een zwak punt is dat de regio beschikt over weinig open ruimte. Ook is er nog weinig ervaring opgedaan met duurzame energie.

Door flink in te zetten wil de regio de regie houden. Daardoor ontloopt men het risico van een eventuele aanwijzing van rijkswege. "Overigens beginnen we niet op nul", aldus Verhagen. "Er is al veel in bedrijf en onderweg." En ook niet onbelangrijk: "Alle gemeenten dragen bij."

Van het bod van 1,8 TWh is al 0,2 TWh gerealiseerd. Er zijn plannen gemaakt voor nog eens 0,75 TWh. Grootschalige zon-op-dak-projecten moeten bijdragen voor 0,5 TWh. Dan resteert nog 0,35 TWh die nog moet worden ingevuld.

Windmolens
De regio ziet vooral veel heil in windmolens, in het bijzonder op geschikte locaties langs de snelwegen (A12, A2, A27 en A28), het Amsterdam-Rijnkanaal en spoorlijnen. Naast deze zogenaamde rijkswegenwind wordt ook nagedacht over N-wegwind, waterwind, boswind, weidewind, boerenwind, industriewind, inwonerswind en noorderwind.

Zo'n 70 grote windmolens (5,6 MW van 225 meter) lijkt technisch mogelijk voor 2030. Dat zou 1 TWh opleveren. Op dit moment staan er 16 windmolens in het U16 gebied, verspreid over 5 gemeenten. Ook de gemeente Vijfheerenlanden heeft al ruimschoots zijn bijdrage geleverd met drie grote windmolens in de polder Autena, in de oksel van de A27 en de A2. Er wordt momenteel uitgegaan van nog eens 3 zeer grote windmolens. Die zijn overigens nog niet meegenomen in het bod van de Utrechtse regio.

Ook gaan de plannenmakers er vanuit dat er nog 0,5 TWh kan worden gerealiseerd met grootschalige zon-op-dak-projecten.

Participatieplan
Volgens Verhagen zijn veel dingen nog niet duidelijk. De gemeente Vijfheerenlanden heeft nu wel de tijd met een goed participatieplan te werken aan lokaal draagvlak voor duurzame opwek. "Heel veel gemeenten zullen ervaring opdoen hoe procedures goed doorlopen kunnen worden, hoe we aan draagvlak bouwen, hoe we bewoners betrekken bij de besluitvorming en hoe we de participatie vorm kunnen gaan geven in het project."

Het is volgens Verhagen wel belangrijk dat voor initiatiefnemers en projectontwikkelaars snel duidelijk wordt wat wel en niet mogelijk is. "Zet het op papier, dan weten projectontwikkelaars waar ze aan toe zijn."

Voor 1 juni de gemeenteraad van Vijfheerenlanden nog uitgebreid spreken over de Regionale Energie Strategie.

door Dick Aanen

CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier