Foto: nl.123rf.com

Commissie VHL kiest voor volledig energieneutrale scholen

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De schoolgebouwen in de gemeente Vijfheerenlanden moeten als het mogelijk is volledig energieneutraal worden. De politieke fracties in de gemeente kozen woensdagavond tijdens een opiniërend debat in de commissie WOS voor het hoogste ambitieniveau.

Daarmee werden de scenario's 'sobertjes' of 'bijna energieneutraal' van tafel geveegd. "We gaan voor goud", benadrukte commissielid Brigitte van Brakel van GroenLinks. PvdA, ChristenUnie, VHL Lokaal en D66 zaten op dezelfde lijn. CDA en SGP hadden echter hun bedenkingen.

Bedenkingen
CDA-fractievoorzitter Maria de Jong-Middelkoop had bedenkingen bij de keuze. "Ik heb moeite met drie scenario's zonder financiële onderbouwing. Want waar zeggen we eigenlijk 'ja' tegen." Ook Arie Donker (SGP) was huiverig. "Het beste is niet altijd betaalbaar. Je kunt niet alles doen wat je wilt." Donker vroeg de wethouder om een financiële doorrekening.

Volledig duurzame scholen zijn inderdaad duur. Er wordt gerekend op een bedrag van 2400 euro per vierkante meter (bruto vloer oppervlak). De huidige (niet-energieneutrale) norm is 1800 euro per vierkante meter, 600 euro per vierkante meter.

Verstandige keuze
Het volledige energieneutraal maken van schoolgebouwen is nu nog geen wettelijke verplichting, maar volgens het college wel een verstandige keuze. "Dit omdat bij aanvang van ingebruikname van een schoolgebouw er direct geïnvesteerd kan worden (in gezamenlijkheid tussen gemeente en schoolbesturen) in het gebouw en daarmee in duurzaamheid om ENG te realiseren. Dit betekent dat het rendement van de investering in duurzaamheid gedurende de levenscyclus van het gebouw optimaal is." Volledig energieneutraal houdt ook in dat het 'gebouwgebonden' energiegebruik gecompenseerd wordt door opwekking van duurzaamheid in, naast of bij het schoolgebouw.

Gesprekken
Nog maar weinig gemeenten hebben soortgelijke stevige ambities uitgesproken, benadrukte wethouder Tirtsa Kamstra (ChristenUnie) tijdens de commissievergadering. Zij voert op woensdag 29 januari  gesprekken met de schoolbesturen, in het vakjargon aangeduid als 'Op Overeenstemming Gericht Overleg'. Om sterk te staan in die gesprekken had ze de richtinggevende uitspraken van de politiek nodig.

Als de partijen het eens worden start de doorvertaling van deze van deze ambities in het uitvoeringsprogramma in de vorm van een huisvestingsagenda voor de jaren 2020-2023. Daarin zal inzichtelijk worden gemaakt welke opgaven op het gebied van onderwijshuisvesting de komende vier jaren aan de orde zijn en de wijze waarop de gemeente dit aanpakt. Het echte werk begint daarna pas. Schoolgebouwen worden onderworpen aan een gebouwencheck, leerlingenprognoses moeten worden geactualiseerd en de ambities moeten worden vertaald in een financieel meerjarenprogramma.

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }