null
null

VHL wil persoonlijke aanhef brieven

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Gemeente Vijfheerenlanden wil in haar brieven aan de inwoners een zo persoonlijk mogelijke toon aanslaan.


Het tot nu toe gebruikelijke 'Geachte mijnheer en mevrouw' wordt daarom waarschijnlijk vervangen door een aanduiding als 'beste bewoner' als de brief aan een wijk of straat is gericht. Als het om een persoonlijke brief gaat aan één specifieke inwoner overweegt de gemeente de voor- en achternaam van die man of vrouw te gebruiken.

"We willen de mensen zo persoonlijk mogelijk aanspreken", legt gemeentewoordvoerder Marieke Kuijsters uit.

Op dit moment is de gemeente bezig met het maken van een schrijfwijzer, waarin wordt opgenomen hoe de brieven er in de toekomst uit komen te zien.

Motie
De nieuwe aanpak is de uitwerking van een motie die de meerderheid van de raad in september aannam, waarin wordt gepleit voor de bevordering van de LHBTI-emancipatie in Vijfheerenlanden. Onlangs stuurde het college een brief naar de raad waarin de stand van zaken uiteen werd gezet. Daarin laten B&W weten dat de gemeente een voorbeeldrol vervult en het daarom belangrijk vindt dat alle 'genders' juist worden aangesproken.

"Daarom wordt gewerkt aan een genderneutrale manier van communicatie met onze inwoners."

In een krantenartikel werd de aanduiding 'beste mensen' genoemd als voorbeeld hoe een brief aan de inwoners voortaan zou kunnen beginnen.

"Maar dat was een voorbeeld, we kijken naar meerdere opties", benadrukt Kuijsters. Dat 'beste mensen' ging een eigen leven leiden: op Facebook uitten inwoners forse kritiek op deze aanhef en vroegen zich af of de gemeente niets beters te doen had, terwijl anderen lieten weten zich zo niet serieus genomen te voelen.

Verkeerde keelgat
Ook bij SGP-er Evert Geluk schoten de gemeentelijke plannen in het verkeerde keelgat. Op Twitter liet hij weten dat hij de nieuwe aanpak een verarming vindt en constateerde dat de gemeente zich op deze manier van bepaalde groepen inwoners verwijdert.

De SGP diende inmiddels schriftelijke vragen over het 'genderneutraal communiceren' in. Daarin stelt de fractie vast dat de plannen enerzijds nog in de kinderschoenen staan, maar er al wél over wordt gesproken met de pers.

Geluk constateert dat het gaat om een gevoelig onderwerp en vraagt zich af of het college zich realiseert dat men hier behoedzaam mee om moet gaan. Ook is hij benieuwd of de raad bij het onderwerp betrokken wordt.

"Voor ons en veel inwoners liggen zaken als de Regenboogvlag, de Coming Out Day en nu het genderneutraal communiceren erg gevoelig", legt Geluk uit. "Onze partij baseert zich op de Bijbel en de scheppingsorde, zoals we die daar tegen komen. Ik vind het heel vervelend om in de pers te moeten lezen dat onze inwoners voortaan wellicht met 'beste mensen' worden aangesproken."

Het college heeft tot 23 januari de tijd om op de vragen te reageren. Afhankelijk van die reactie bepaalt de SGP of men de kwestie nog in de raad aan de orde stelt.

Volgens gemeentewoordvoerder Kuijsters zijn de ontwikkelingen in VHL niet uniek. "In veel andere gemeenten zien we soortgelijke ontwikkelingen."

door André Bijl

Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier