Foto: Stockfoto

CDA wil duidelijkheid over woningbouw in Everdingen

  •   465 keer gelezen

EVERDINGEN • CDA Vijfheerenlanden wil weten waarom het college nog steeds geen stappen heeft ondernomen om de woningbouw in Everdingen weer vlot te trekken. Nieuwbouw in het dorp staat al twintig jaar stil.

De CDA-fractie heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een oproep van Stichting Vitaal Dorp. Deze meldde onlangs in een ingezonden brief dat er al eerder oriënterende gesprekken zijn gevoerd met melkveehouder Van Eck. Die heeft te kennen gegeven dat hij eventueel bereid is om zijn bedrijf te verplaatsen om woningbouw mogelijk te maken. De agrariër moet het met de gemeente echter wel eens worden over de prijs.

Onderhandelingen
Het CDA wil weten waarom de onderhandelingen met Van Eck zijn stopgezet en welke investering globaal nodig zou zijn geweest om dit plan wel te laten slagen. "Heeft u melkveehouder Van Eck de optie gegeven om zelf als ontwikkelaar aan de slag te gaan door middel van het zelf aanvragen van een bestemmingsplanwijziging, gecombineerd met een anterieure overeenkomst met de gemeente over randvoorwaarden en kaders? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te doen?"

CDA-motie
De gemeenteraad van de voormalige gemeente Vianen nam op 10 februari 2015 een CDA-motie aan ter stimulering van woningbouw in Everdingen en Hagestein. De huidige fractie vraagt zich af welke stappen er sindsdien zijn ondernomen om woningbouw in Everdingen mogelijk te maken. "Bent u het met ons eens dat het voor de gezonde toekomst voor het dorp Everdingen noodzakelijk is dat er op kleine schaal en passend bij het dorp nieuwbouw noodzakelijk is?" De partij wil ook weten welke concrete stappen het college gaat ondernemen. 

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }