• De vijf bestuursleden van de nieuwe vereniging Tegenwind Zijderveld.
• De vijf bestuursleden van de nieuwe vereniging Tegenwind Zijderveld. (Foto: Nico van Ganzewinkel)

Verzet tegen windmolenplan Zijderveld

  •   keer gelezen

ZIJDERVELD • Een groep bewoners in Zijderveld verzet zich tegen de mogelijke komst van drie 'kleinere' of twee grote windturbines in een weiland lang de A2.


Energiecorporatie De Knotwilg en Green Trust Consultancy zijn de initiatiefnemers. Het project betreft drie windturbines met een totale hoogte van 165 meter of twee grotere versies met een totale hoogte van 225 meter. De partijen hebben inmiddels een principeverzoek ingediend bij de gemeente Vijfheerenlanden.

Begin november hebben vijf bewoners van de Zijderveldselaan de vereniging Tegenwind Zijderveld opgericht. Woensdagavond werden bewoners van het dorp in dorpshuis De Krooshof bijgepraat over de windmolen-plannen. Inmiddels hebben zich al vijftig leden gemeld bij de kersverse vereniging.

Enorme joekels
De windmolens komen op ongeveer 500 meter van de Krooshof en ook op 500 meter van de Zijderveldselaan. Volgens voorzitter Jan-Reint Vink is er in Nederland nog nooit een windmolen gebouwd van 225 meter. "De wieken van de grotere versie zijn ongeveer 75 meter. Dat is vergelijkbaar met de totale spanwijdte van een Airbus A380", vertelde hij woensdagavond aan zijn dorpsgenoten.

Hij bracht ook de mogelijke gevolgen in beeld. "Het kan leiden tot een waardevermindering van het onroerend goed van de omwonenden van 5 tot 20 procent. Daarnaast krijgen de omwonenden te maken met horizonvervuiling en mogelijke gezondheidsrisico's in verband met geluid, trillingen, schadelijke gassen uit turbines en slagschaduw." Vink wees ook nog op een veiligheidsrico in verband met de brandstof-pijpleiding van Defensie die naast de A2 ligt. Verder wordt ook de vogeltrek verstoord.

De vereniging gaat proberen om te voorkomen dat de windturbines worden geplaatst. Jan-Reint Vink: "Als dat niet lukt gaan we zorgen voor maximale aandacht bij de gemeente voor mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's van windturbines bij het beoordelen van de vergunningsaanvraag door de gemeente." Ook wordt gestreefd naar financiële compensatie van omwonenden, via de partijen die financieel voordeel behalen bij plaatsing van de windturbines.

Aantasting landelijk gebied
Vereniging Tegenwind Zijderveld verzet zich echter ook tegen de aantasting van het landelijk gebied. In de Regionale Energie Strategie van zestien gemeenten in Utrecht (U16) is al berekend dat op basis van landelijke normen plaats is voor 758 windturbines van het formaat Autena. Dit aantal halveert echter als ook het provinciaal ruimtelijk beleid wordt meegenomen.

Eerder deze maand heeft het Planbureau voor de Leefomgeving gewaarschuwd voor zo'n verrommeling van het Nederlandse landschap. "Voor windenergie lijkt clustering in een beperkt aantal windrijke en dunbevolkte gebieden wenselijk, om te voorkomen dat in het hele land op een groot aantal plekken kleine windparken van enkele molens verrijzen, en netbeheerders voor de aansluiting van die parken een fijnmazig (duur) transportnet moeten aanleggen."

Jan Reint Vink is het daar helemaal mee eens. "Aanleg van windmolens aan de kust of in zee is veel logischer. Het aantal uren met maximale opbrengst is daar 50 procent meer dan in de Vijfheerenlanden."

In Het Kontakt van deze week ook een reactie van energiecoöperatie De Knotwilg.

Meer informatie over vereniging Tegenwind Zijderveld op www.tegenwindzijderveld.nl

Meer informatie over energiecoöperatie De Knotwilg op www.energiecooperatiedeknotwilg.nl

Marjo van Andel
Eindredacteur Het Kontakt Leerdam en Vianen
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier