Vitaal Dorp: 'Extra geld nodig voor woningbouw in Everdingen'

  •   468 keer gelezen

EVERDINGEN • De gemeente Vijfheerenlanden moet extra geld investeren om woningbouw in Everdingen mogelijk te maken. Die oproep doet de stichting Vitaal Dorp aan de gemeenteraad.  

Volgens de stichting is er al 20 jaar sprake van een patstelling. "Door het gemeentebestuur voorgestelde bouwlocaties werden in die tijd door de bevolking afgewezen en door bewoners gesuggereerde oplossingen werden als niet reëel beschouwd." Het gevolg is dat de noodzakelijke uitbreiding en vernieuwing van het woningbouwaanbod in twee decennia niet heeft plaatsgevonden.

Alternatief
In maart van dit jaar heeft de stichting Vitaal Dorp aan wethouder Marcel Verweij een alternatief voorgesteld, namelijk uitbreiding van het dorp in zuidelijke richting. Dit alternatief bleek haalbaar. De familie Van Eck, die hier een melkveebedrijf heeft, wil meewerken aan bedrijfsverplaatsing. Verweij en ook het college bestempelden het plan in eerste instantie als 'aanvaardbaar'.

Maar uiteindelijk werden de gesprekken met de familie door het college niet voortgezet. De kosten bleken het grote probleem. Deze komen aanzienlijk hoger uit dan door de grondexploitatie te dekken is.

Het geld kan volgens stichting Vitaal Dorp voor geen van de gesprekspartners een verrassing zijn geweest. "Onze conclusie is derhalve dat het, ook na 20 jaar achterstallig onderhoud niet mogelijk blijkt te zijn dat onze bestuurders een extra investering doen op het gebied van woningbouw."

'Gezonde toekomst onmogelijk'
Het gevolg is volgens de stichting dat een gezonde toekomst van het dorp Everdingen weer voor een groot aantal jaren onmogelijk wordt gemaakt. "Hoezeer dit ook in tegenspraak is met de strategische visie van onze gemeente zelf. Daarin staat immers: 'we gaan niet enkelvoudig voor wat economisch het meeste oplevert. Het gaat juist om het ecologische, economische, sociale en financiële met elkaar te verbinden. Daar profiteert de hele bevolking van.'

Reactie college
Het college heeft aankomende week een gesprek met stichting Vitaal Everdingen. Tot die tijd doet de gemeente over dit onderwerp geen uitspraken in de media. "Wij voeren met alle woonplaatsen het gesprek over wensen en behoeften, bedoeld om die woonplaatsen levendig te houden. Niet alleen met Everdingen", aldus een woordvoerster van de gemeente.

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }