Vanuit verbinding in gesprek over ouderenzorg in de regio

  •   91 keer gelezen

REGIO • Huisarts en Zorg kijkt terug op een zeer geslaagde en drukbezochte Regiodag Ouderenzorg.

Op 29 oktober verzamelden zich in De Til in Giessenburg ruim 150 deelnemers en diverse inspirerende sprekers om vanuit verschillende invalshoeken en in een open dialoog te praten over de toekomst van ouderenzorg in de regio.

De conclusie is dat inzetten op preventie, het versterken van de lokale samenwerking en het verbeteren van de communicatie tussen alle disciplines onontbeerlijk is om ouderen zo lang en gezond mogelijk thuis van hun oude dag te kunnen laten genieten. 

Huisartsen Leerdam
Huisartsen, praktijkondersteuners ouderen, wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, stafleden uit het ziekenhuis, beleidsmedewerkers zorg en welzijn van gemeenten, welzijnswerkers en mantelzorgondersteuners uit Gorinchem en omgeving waren deze middag onder andere aanwezig. Zij maakten kennis met het verhaal van het echtpaar Van der Leede, dat als hoofdgast aanwezig was.

Met als overkoepelend thema 'Ouder worden is eigenlijk best vernieuwend' hebben huisarts Canoy, specialist ouderengeneeskunde Weinberg en de huisartsen Hurts en Oron hun visie gedeeld hoe met elkaar gewerkt kan worden aan de beste zorg op de juiste plek.

Aan de hand van een panelgesprek en rondetafelgesprekken is vervolgens ook met elkaar gediscussieerd hoe de lokale samenwerking verbeterd kan worden.

Communiceren met het netwerk
Huisarts Canoy heeft uitgelegd dat de zorgverleners rondom ouderen momenteel vaak leven op hun eigen digitale eiland. Het feit dat de huidige ICT-systemen van huisartsen, specialisten, gemeenten en wijkverpleegkundigen niet met elkaar verbonden zijn, maakt de noodzakelijke samenwerking in de praktijk erg ingewikkeld.

Daarna ging Weinberg in op de omslag die Rivas inzet van ketenzorg naar netwerkzorg, met het Geriatrisch Onderzoek en Advies Centrum als schakel in en tussen lokale netwerken en het Beatrixziekenhuis.

De huisartsen Hurts en Oron zijn de initiatiefnemers van het consultatiebureau voor ouderen in Leerdam. Zij hebben het publiek meegenomen in het ontstaan en het huidige succes van het consultatiebureau. Met hun positieve ervaringen, goede resultaten en tips vormden zij een inspiratiebron voor de andere gemeenten. 

Goede lokale ouderenzorg
Vervolgens zijn de verschillende beroepsdisciplines per werkgebied met elkaar in gesprek gegaan. 'Wat is er lokaal nodig om de ouderenzorg goed te organiseren?' vormde daarbij de centrale vraag. Met veel enthousiasme is er met elkaar gediscussieerd en zijn in enkele gevallen al direct acties bedacht om de onderlinge informatie-uitwisseling te verbeteren.

Het contact met alle partijen in het netwerk rondom ouderen is deze middag door de aanwezigen als zeer waardevol ervaren. 

Hoe verder
De werkgroep Ouderen van Huisarts en Zorg gaat met de resultaten van de verschillende rondetafelgesprekken aan de slag. Het doel is om binnen de diverse gemeenten tot concrete vervolgafspraken te komen die eraan bijdragen dat de onderlinge samenwerking en communicatie binnen de ouderenzorg verbeterd wordt.

Marjo van Andel
Redacteur van Het Kontakt Land van Heusden & Altena
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }