VHL Lokaal bezorgd over informatievoorziening B&W

  •   316 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De fractie van VHL Lokaal maakt zich zorgen over het ontbreken van informatie door B&W van Vijfheerenlanden over lopende projecten.

De fractie vindt dat B&W de afspraken die hierover in het verleden zijn gemaakt door voormalige colleges niet nakomen.

"Het valt ons op dat wij informatie over 'lopende' projecten niet of zeer beperkt krijgen. Onze fractie wil u wijzen op de actieve informatieplicht die u volgens de gemeentewet heeft", schrijft Teus Meijdam in een brief aan het college.

Namens zijn fractie noemt Meijdam voorbeelden van projecten waar afspraken zijn gemaakt met burgers én raad en waarover volgens VHL Lokaal zo goed als geen terugkoppeling heeft plaatsgevonden.

'Achter de Pijp'
"Neem 'Achter de Pijp', een groot participatieproject met zelfs een protocol over afspraken hoe om te gaan met bewoners en raad. Er zijn prestatieafspraken gemaakt met de ontwikkelaar waarover de raad regelmatig op de hoogte zou worden gebracht."

En dat geldt voor meer Leerdamse projecten. Zoals de pilot 'afvaldumpingen'. "De raad van Leerdam en Waardlanden hebben geld ter beschikking gesteld om een pilot te starten om de afvalscheiding te bevorderen en dumpingen van afval tegen te gaan. Veel bewoners, de wijkraad, raadsleden, de Kringloop en Boa's doen mee aan deze pilot. Na een vlotte start is er niets meer van vernomen."

Ook over het Stadspark Leerdam, eveneens een project dat vorm is gegeven door omwonenden, ontbreekt volgens VHL Lokaal informatie over de voortgang. Datzelfde geldt voor de Koningin Emmalaan in Leerdam.

Miljoen
"Een project van omwonenden om deze weg verkeersveilig te maken. De raad stelde een miljoen euro beschikbaar en ook hier zijn afspraken gemaakt over terugkoppeling naar raad en bewoners. Over de herinrichting van het Reilinghplein is weliswaar een informatieavond gehouden, maar raad en inwoners hebben daarna weinig meer gehoord."

Vandaar dat VHL Lokaal wil weten hoe het staat met deze projecten en wanneer raad en inwoners hierover geïnformeerd worden. Bovendien is de fractie benieuwd hoe het college in de toekomst om wil gaan met haar actieve informatieplicht, zodat inwoners en raad niet continu om informatie hoeven te vragen.

Marjo van Andel
Eindredacteur Het Kontakt Leerdam en Vianen
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }