• Een impressie van de toekomstige wijk.
• Een impressie van de toekomstige wijk. (Foto: Aangeleverd)

Veel interesse voor woningbouw Hazelaarplein Vianen

  •   775 keer gelezen

VIANEN • Woningbouwcorporatie LEKSTEDEwonen kijkt terug op een nuttige en druk bezochte inloopbijeenkomst over de voorgenomen woningbouwplannen op het Hazelaarplein in Vianen. Naast direct omwonenden kwamen ook veel andere belangstellenden naar de bijeenkomst, zowel wijkbewoners, raadsleden als woningzoekenden.

"We hebben veel vragen, opmerkingen en suggesties gehoord en goede gesprekken gevoerd", zegt Vincent Bergingen, stafmedewerker Wonen bij LEKSTEDEwonen. "Er waren veel positieve geluiden over de plannen, de uitwerking en de informatieverstrekking. Ook waren er omwonenden die kritisch zijn vanwege de nieuwbouw en hun uitzicht en vanwege de verwachte verkeersbewegingen. Onze doel van de inloopbijeenkomst was ook vooral om al die meningen te horen, zodat wij verder kunnen met deze eerste plannen."

Type woningen
De getoonde impressies worden nu verder ontwikkeld. LEKSTEDEwonen wil op deze locatie verschillende type woningen bouwen, zoals kleinere appartementen voor starters, maisonnettes voor gezinnen en appartementen die zowel voor kleine huishoudens als ouderen geschikt zijn. Beringen: "We willen minimaal 115 woningen realiseren in zowel de sociale huur (minder dan 720 euro) en vrije sector huur (meer dan 720 euro). Voor beide doelgroepen is de vraag naar woonruimte erg groot. Door voor deze doelgroepen nieuwbouw te realiseren willen we een bijdrage leveren aan de grote vraag."

In de plannen zitten geen eengezinswoningen of koopwoningen/-appartementen. Er zijn nog geen plattegronden van de woningen beschikbaar en ook geen huurprijzen. De verdere uitwerking vindt in 2019 en 2020 plaats. Dan worden ook de verschillende procedures doorlopen. Afhankelijk van de voortgang wil LEKSTEDEwonen in 2021 starten met de nieuwbouw. De laatste woningen worden naar verwachting in 2023 opgeleverd.

Dijkversterking
Vooruitlopend op de nieuwbouw wordt ter hoogte van het Hazelaarplein ook de dijk versterkt. De werkzaamheden worden naar verwachting uitgevoerd in 2020. Het werk zal in enkele maanden worden afgerond. Gedurende de uitvoering is de weg op de Lekdijk niet toegankelijk.

De laatste versterking van dit dijktraject werd afgerond in oktober 1996, dus al heel snel na het hoge water in januari/februari 1995. Maar bijna 25 jaar later bleek er dus opnieuw een dijkversterking nodig. Bij een analyse in 2017 bleek dat de dijk niet veilig genoeg was. Een deel van de dijk langs de Lek bij Vianen is afgekeurd op 'piping'. Bij piping stroomt er bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en achterland water onder de dijk door. Dat water kan zand meevoeren. Hierdoor kan na verloop van tijd een holle ruimte (pipe) onder de dijk ontstaan. Gevolg: de dijk wordt instabiel en kan bezwijken.

Om de dijk in de toekomst voorgoed te beschermen tegen piping plaatst het waterschap een extra wand in de dijk, een zogenaamd piping-/stabiliteitsscherm. Aan de noordkant van het Hazelaarplein en ter hoogte van het Merwedekanaal gaat het om schermen van respectievelijk 14 en 10 meter meter, aangebracht in het binnentalud met een diepte van ongeveer 17 meter. De verwachting is dat het scherm honderd jaar meegaat. Door het aanbrengen van deze bijzondere constructie is het mogelijk dat er tegen de dijk een appartementsgebouw van drie lagen wordt gebouwd.

Groene uitstraling
Het Hazelaarplein krijgt een groene uitstraling, met behoud van bestaande beplanting. Het wordt ook een duurzame wijk, met zonnecellen, opvang van regenwater en parkeren onder de woonblokken. De Lekdijk wordt ontsloten via parkstructuren die uitkomen op het Hazelaarplein. Het is de bedoeling dat er zo weinig mogelijk auto's door de wijk rijden. Het verkeer wordt direct afgewikkeld op de hoofdaansluiting.

Marjo van Andel
Eindredacteur Het Kontakt Leerdam en Vianen
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }