Vijfheerenlanden praat over Toekomst

  •   190 keer gelezen
• Burgemeester Jan Pieter Lokker onthulde vandaag het toekomstvisietraject
• Burgemeester Jan Pieter Lokker onthulde vandaag het toekomstvisietraject (Foto: Gemeente Vijfheerenlanden)

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden dacht donderdag tijdens de Dag van de Toekomst na over de vraag hoe de gemeente er rond 2035 uit moet zien.

De toekomstvisie gaat door het leven als Focus 2035 en wordt opgesteld samen met ondernemers, maatschappelijke partijen en inwoners. De afgelopen maanden konden alle partijen hun mening geven. Donderdagmiddag lieten de onvermijdelijke 'stakeholders' zich horen, 's avonds konden de inwoners in Helsdingen Sport en Cultuur laten weten wat ze belangrijk vinden. Het is de bedoeling dat Focus 2035 begin volgend jaar wordt vastgesteld.

Directeur Vijfheerenlanden Joop Koetsenruijter liet weten dat er 's middags mooie dingen waren 'opgehaald'. Zoals de suggestie om 25 procent welvaart in te leveren voor meer welzijn. "Het gaat er om dat u kijkt naar wat goed is voor de samenleving en u verder kijkt dan uw eigen achtertuin." Koetsenruijter vond 2035 een mooie termijn. "Ver genoeg weg om dingen rustig te ontwikkelen, dichtbij genoeg om te zien wat er gebeurt."

Experts
Dagvoorzitter Anjo Travaille liet weten dat de mening van de inwoners van groot belang is. "Anderen hebben vakkennis, maar jullie wonen hier. Jullie zijn de echte experts." Al gaf Travaille toe dat het heel lastig is om zo'n visie op te stellen. "Onze hersenen zijn niet ontwikkeld om over de toekomst na te denken." En dat bleek direct: op de vraag waar hij over vijftien jaar verwacht te werken, moest een inwoner het antwoord schuldig blijven. "Om eerlijk te zijn: geen idee." Iemand anders wist wel waar ze dan zou wonen. "In een Tiny House ergens in het buitengebied."

De aanwezigen gingen tijdens een themamarkt in gesprek met de wethouders over Duurzaamheid, Werk en Economie, Bereikbaarheid, Woon- en Leefomgeving en Zorg en Gezondheid. En reageerden op de vragen van Travaille. Onder meer op het dilemma 'Wat heeft u nodig om uw auto te laten staan'? Want dat is een van de opties om te voorkomen dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden dichtslibt.

Mobiliteit
Deelauto's, elektrische fietsen, betere fietspaden en carpoolen bleken oplossingen. Maar niet voor iedereen. "Ik woon in een dorp. Ik moet blijven rijden, anders kom ik in een isolement terecht", zei een inwoner. Ook anderen constateerden dat het autogebruik samenhangt met het voorzieningenniveau in de kernen. "In sommige dorpen zijn geen supermarkten meer en ook de slagers en bakkers verdwijnen."

Een andere vraag was hoe inwoners kunnen bijdragen aan de noodzakelijke vergroening van hun leefomgeving. De bestrating inruilen voor groen en meer beplanting waren de voor de hand liggende oplossingen. Maar ook: "We moeten als inwoners de gemeente aanspreken op hun verantwoordelijkheid en er samen voor zorgen dat dit gebeurt."

Een ander dilemma: hoe houden we de zorg betaalbaar? De 'zaal' kwam met antwoorden: "Door onze sociale netwerken, door om te zien naar elkaar en op anderen te letten. En door als buren elkaar in de gaten te houden." Sommigen stelden vast dat dat in de kleine kernen makkelijker is dan elders. "Daar kennen de mensen elkaar, daar spelen netwerken, verenigingen en kerken nog een grote rol."

Een ambtenaar plaatste kanttekeningen bij de steeds grotere inzet van mantelzorgers. "Mensen voelen steeds meer druk en hebben steeds minder tijd. Leunen we niet te veel op vrijwilligers? Kunnen we nog meer van ze vragen"? Anderen wezen op de noodzaak van preventie: "Een gezonde levensstijl betaalt zich zeker uit."

Thuis
Veel reacties kwamen er op de vraag: 'Wat maakt Vijfheerenlanden tot uw thuis'? Het groen, de natuur, de ruimte en de rust van het platteland scoorden hoog. Daar was Anjo Travaille het roerend mee eens. "U weet niet half hoe mooi het hier is." Maar ook de gemoedelijkheid van de bevolking en de sociale contacten – ook via verenigingen en kerken – bleken belangrijk. "Ik houd van de rust van het gebied. Een toekomstvisie is leuk, maar we moeten niet aan de identiteit gaan morrelen. Van mij hoeft er hier niets te veranderen. Ik wil me er juist voor inzetten dat het blijft zoals het is."

Er klonken meer 'liefdesverklaringen': "Ik ben een tijdje weg geweest, maar ik ben blij dat ik de koeien weer zie. Nu pas besef ik hoe mooi het hier is. Hier wil ik mijn hele leven blijven." En: "Ik kom uit Leerdam. Een leuk stadje met veel groen en water in de omgeving. Die combinatie van 'reuring' en natuur vind ik prachtig. Ik ben trots op deze streek." In het verlengde daarvan klonk de oproep: "Gemeente, zorg voor voldoende mogelijkheden om hier te blijven wonen. Het is voor starters lastig een woning te kopen. Maak dat alsjeblieft mogelijk."

Op korte termijn wordt de concept toekomstvisie afgerond. De plaatselijke politiek buigt zich komende maand over deze eerste versie, waarna B&W Focus 2035 waar nodig aanpassen. In het eerste kwartaal van 2020 stelt de raad de definitieve visie vast.

André Bijl

Marjo van Andel
Eindredacteur Het Kontakt Leerdam en Vianen
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }